M. Mauss `Szkic o darze` - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 994
Wyświetleń: 3990
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
M. Mauss `Szkic o darze` - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

M. Mauss `Szkic o darze`
Obszary zainteresowania: -wymiany
-tematyka śmierci, samobójstwa (zakłada, że człowiek może umrzeć, ze względu na pewne determinanty socjologiczne tj. wartości i normy)
W kategoriach społecznych możemy wyróżnić kilka typów samobójstw:
`Altruistyczne (wynika ze zbyt dużej wagi jaką przywiązuje się do więzi społecznych)
`Egoistyczne (wynika z braku więzi do otaczających ludzi)
`Anomiczne ( Wynikają ze stanu anomii, czyli braku norm bądź standardów)
- ciało i sposoby posługiwania się nim
Fakt społeczny: dotyczy społeczeństwa, cechy:
`powszechność - przekonania i reguły są podzielane przez członków pewnej zbiorowości,
` zewnętrzność - wobec każdego członka tej zbiorowości fakty te są zewnętrzne, nie są wymyślone przez niego, lecz istniały już wcześniej i zostały mu przekazane w procesie socjalizacji,
`przymusowość - każdy członek danej zbiorowości musi zachowywać się zgodnie z jej zasadami, każde przeciwstawienie się tym zasadom spotyka się z uruchomieniem wobec jednostki pewnych sankcji społecznych.
Przykładem faktu społecznego może być religia, prawo, moralność, obyczaje.
Całościowy fakt społeczny- obejmuje kilka społeczeństw, wiele dziedzin życia , wymiana mieści się nie tylko w kontekście ekonomicznym się także religijnym, gospodarczym, psychologicznym, biologicznym itd., Szkic o darze: w tym tekście Mauss zajmuje się wymiarem daru. Klany, rodzina , plemiona wymieniają się dobrami ,bogactwem, nieruchomościami, uprzejmościami ( kobiety, dzieci, festyny tance , jarmarki …)
`Potlacz "karmić", "spożywać" - ceremonia przeprowadzana wśród plemion Indian Ameryki Północnej, żyjących na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku. Uczestniczący w tym obrzędzie oddawał innym lub niszczył należące do siebie dobra materialne, aby zachować lub podnieść swój status społeczny. Bezpośrednim, uświadomionym celem potlaczu było wywołanie u gości poczucia poniżenia. Ci mogli bronić się, składając gospodarzowi kontr-dary bądź niszcząc je. To z kolei nakręcało spiralę wymiany coraz liczniejszych i cenniejszych dóbr. W skrajnych sytuacjach potlacz kończył się spaleniem chaty gospodarza.
`3 obowiązki : dawać , przyjmować, odwzajemniać Złamanie jednego z tych obowiązków skutkuje utratą twarzy (dobrego imienia), honoru czy też prestiżu społecznego. Wiąże się z to z dużą represją ze strony społeczeństwa. ` Hau - siła duchowa wpisana w przedmiot, nie da się oddzielić właściciela od przedmiotu, łączy ich silna więź duchowa, Hau domaga się powrotu do właściciela , jest niebezpieczne ` ofiarować cos komuś do dawać cos z siebie bo każdy przedmiot ma dusze ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz