Logistyka - wydajność, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logistyka - wydajność, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wydajność (efficiency) - produktywność ludzi, maszyn, energii, surowców i kapitału; efektywność ich wykorzystania.
Wymiana - jest aktem otrzymania pożądanego produktu od innej osoby przez zaoferowanie czegoś w zamian. Aby mogła zaistnieć wymiana musi być spełnionych pięć warunków: 1) muszą być przynajmniej 2 osoby; 2) każda strona posiada coś, co stanowi wartość dla drugiej strony; 3) każda ze stron potrafi się porozumieć i jest w stanie dostarczyć produkt; 4) każda ze stron ma możliwość przyjęcia bądź odrzucenia oferty; 5) każda ze stron wierzy, ze jest rzeczą właściwą i wskazaną utrzymywanie kontaktów z drugą stroną.
Wysoki poziom obsługi klienta - (Beir, Rutkowski) przyczynia się do zwiększenia udziału przedsiębiorstwa na rynku; ponieważ koszty przejścia do innego dostawcy są relatywnie niskie i istnieją substytuty dla aktualnie kupowanych produktów z porównywalnymi właściwościami oraz ceną. Wyższy poziom obsługi obniża odpływ klientów. Wysoki poziom obsługi klientów wiąże się z reguły z wysokimi kosztami jego zapewnienia. Poziom obsługi determinują następujące czynniki: respektowanie terminów, wzrost konkurencyjności w zakresie warunków dostaw, rozwój wymiany informatycznej związanej z obsługą oraz realizacja dostaw o czasie krótszym niż konkurencja.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz