Licencjonowanie działaności bankowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Licencjonowanie działaności bankowej - strona 1 Licencjonowanie działaności bankowej - strona 2 Licencjonowanie działaności bankowej - strona 3

Fragment notatki:


Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II) - nowe podejście do oceny adekwatności kapitałowej banków.
istotą NUK jest poprawa sposobu określenia adekwatności kapitałowej banków w zależności od ponoszonego ryzyka i rozmiarów działalności,
konstrukcja NUK opiera się na trzech filarach:
Filar 1 - minimalne wymogi kapitałowe. Określone zostały m.in. wymogi kapitałowe związane z ryzykiem kredytowym, rynkowym, operacyjnym.
Filar 2 - nadzorcze badanie adekwatności kapitałowej. Władze nadzorcze mają oceniać politykę kapitałową, prowadzoną przez bank. Chodzi o zapewnienie, że fundusze własne, jakimi bank dysponuje są odpowiednie do profilu ryzyka i strategii działania.
Filar 3 - dyscyplina rynkowa. Ma się przyczynić do wzmacniania nadzoru nad bankami. Oprócz organów statutowych i nadzoru bankowego nad ich działalnością czuwały również rynek, który reagowałby na niekorzystne tendencje i działa dyscyplinująco.
LICENCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ Fundament w procesie budowania efektywnego systemu bankowego. Eliminuje niewłaściwe podmioty i ludzi w działalności bankowej oraz „podejrzane” kapitały.
Licencjonowanie banków: pełni funkcję prewencyjną, ponieważ służy zapobieganiu upadłości banków i stratom potencjalnych deponentów,
umożliwia wpływ na kształtowanie liczby działających banków oraz strukturę sektora bankowego (rodzaje banków, udział kapitału zagranicznego).
Rozpoczęcie działalności rynkowej jest spełnieniem wymagań w zakresie : wysokości i jakości kapitału,
wykształcenia i doświadczenia osób przewidzianych do prowadzenia banku,
wiarygodnego planu działania,
odpowiedniej siedziby.
Przegląd wybranych regulacji ostrożnościowych: fundusze własne banku,
współczynnik wypłacalności,
limity koncentracji wierzytelności, inwestycji kapitałowych oraz pozycji walutowych,
rezerwy ogólne i celowe.
Fundusze własne banku pełnią następujące funkcje: założycielską (kapitał założycielski nie może być niższy niż 5 mln EURO),
limitowania (są podstawą określania norm nadzorczych),
gwarancyjną (zabezpieczają wierzycieli i deponentów),
finanso wania (ułatwiają zdobycie kapitału obcego),
kompensacyjną (zabezpieczają przed ewentualnymi stratami).
Od wysokości kapitałów własnych zależy skala podejmowanej działalności przez dany bank.
Wypłacalność banku można zdefiniować jako zdolność do regulowania wszystkich zobowiązań. Jeżeli wartość rynkowa posiadanych aktywów jest wyższa niż wartość zaciągniętych zobowiązań, wówczas można stwierdzić, że bank jest wypłacalny.


(…)

… nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec banku,
ryzyko rynkowe, które wynika z niepewności co do kształtowania się w przyszłości cen aktywów i stóp procentowych.
Art. 128 Prawa Bankowego
Bank jest zobowiązany utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 8%, a bank rozpoczynający działalność operacyjną na poziomie co najmniej 15% przez pierwsze 12 miesięcy działalności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz