Kwestia suwerenności państw członkowskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwestia suwerenności państw członkowskich - strona 1 Kwestia suwerenności państw członkowskich - strona 2

Fragment notatki:

KWESTIA SUWERENNOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Jest to problem bardzo złożony poruszany przez polityków jak również w literaturze przez badaczy prawa wspólnotowego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego publicznego.
Dzisiaj, suwerenność musi być rozumiana w sposób dynamiczny. Musi funkcjonować w otulinie nowych zjawisk współczesnego świata. Polska suwerenna to Polska biorąca aktywny udział w międzynarodowej wymianie osiągnięć technologicznych, mająca korzystne powiązania gospodarcze z innymi krajami i dająca swoim obywatelom szanse na nadrobienie straconego z punktu widzenia gospodarczego i cywilizacyjnego w stosunku do innych,dojrzałych gospodarek i demokracji państw wysoko rozwiniętych, czasu. To państwo, które przez uczestnictwo w strukturach organizacji międzynarodowych nie uszczupla swoich wpływów., ale je wzmacnia. Suwerenność będzie stanowić przede wszystkim umożliwienie realizacji szeroko pojętego dobra wspólnego, a w celu realizacji tego postulatu obecnie musi wiązać się nierzadko np. przekazywanie kompetencji w zakresie wykonywania suwerenności np. UE. M. Safjan „ dziś suwerenność musi być postrzegana także jako mocne miejsce państwa w strukturach międzynarodowych, które pozwala na skuteczną i przyjazną współpracę z partnerami, na szybki rozwój gospodarczy i cywilizacyjny. Integracja europ. Jest najlepszym pomysłem na taką kooperację.” Przeciwnicy integracji europejskiej powołują się często na potrzebę ochrony suwerenności np. Vaclav Klaus w noworocznym przemówieniu w 2004r. Stwierdził, że w dniu wejścia do UE w sposób formalny skończyła się suwerenność Czech,.
Na członkostwo Polski w UE należ patrzeć w takim kontekście, że stanowi ono emanację zgodnego z art. 90 korzystania z suwerenności. GĘSIOR „ Jeśli bowiem naród-suweren wyraża zgodę na udział w określonej sferze życia międzynarodowego, to z samej istoty suwerenności narodu wynika możność zdecydowania przez niego o takim ograniczeniu w wykonywaniu kompetencji władzy państwowej. W przeciwnym razie suweren ograniczony byłby przez samo pojęcie suwerenności.” Integracja europejska nie osiągnęła jeszcze poziomu „narodu europejskiego” Suwerenem w posczególnych państwach pozostają narody je zamieszkujące.
Na czym polega „ przeniesienie praw suwerennyc h” Pojęcie „przeniesienie” narzuca wniosek, że skoro „część suwerenności” można przenieść to jest ona podzielna, a w doktrynie pogląd, że suwerenność jest niepodzielna. W momencie przekazania kompetencji org. Międzynarodowej, nie następuje przeniesienie na nią części suwerenności, a jedynie odgraniczenie wykonywania suwerenności przez państwo. Takie „samoograniczenie”się państwa jest wyrazem jego suwerennej woli i decyzja o tego typu posunięciu podejmowana jest wówczas, gdy niesie ono ze sobą fatyczne polepszenie sytuacji konkretnego państwa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz