Kwalifikacja pojęć prawnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwalifikacja pojęć prawnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kwalifikacja pojęć prawnych: Istotą kwalifikacji jest rozwiązanie wątpliwości jakie wynikają z jakiegoś stanu faktycznego, co do tego, jakimi należy się kierować zasadami przy określaniu treści tych pojęć prawnych wtedy, gdy istnieje różnica między treścią nadawaną im przez normy kolizyjne państwa sądu a tą, którą im zakreśla obce prawo np.: definicja dziedziczenia. Kwalifikacja pojęć prawnych ma zatem rozwiązywać problem kolizji pojęć . Źródła powstania problematyki kwalifikacji pojęć prawnych:
tym samym pojęciom w różnych systemach prawnych przypisuje się różne znaczenia np. nasciturus, przedawnienie - inne znaczenie w różnych systemach;
występowanie instytucji nieznanych dla innych systemów: zaręczyny, pojęcie konsumenta i jego ochrona;
odmienna ocena prawna na tle poszczególnych systemów prawnych tych samych zdarzeń i ich skutków.
Istnieją 3 metody rozwiązywania kwalifikacji:
teoria właściwości lex fori - koncepcja dominująca; wyjaśnienie pojęć prawnych według treści, jaką nadaje pojęciu system prawny obowiązujący w siedzibie władzy orzekającej;
teoria właściwości lex causae - pojęcia zawarte w normach kolizyjnych należy określać według tej treści, jaką jej nadaje prawo właściwe dla danej sprawy; metoda kwalifikacji dwustopniowej: przed znalezieniem łącznika - lex fori (tzw. kwalifikacja wstępna), po znalezieniu - lex causae (tzw. kwalifikacja wtórna);
metoda porównawcza - E. Rabel; normy kolizyjne należy traktować jako normy ponadnarodowe, uniwersalne. Element porównawczy wyznacza własne znaczenie słów i terminów (ale brak jest siatki pojęciowej). W literaturze bywa rozbijana na: teorię autonomiczną oraz kwalifikację funkcjonalną. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz