Kryteria wyboru techniki analitycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria wyboru techniki analitycznej  - strona 1 Kryteria wyboru techniki analitycznej  - strona 2

Fragment notatki:


KRYTERIA WYBORU TECHNIKI ANALITYCZNEJ Wybor techniki rozkładu probki jest uzależniony nie tyle od pożądanej techniki końcowych  oznaczeń, co przede  wszyskim od rodzaju matrycy probki i ozn składnikow. wybor metody  uzalezniony jest od składu jakościowego ciała oraz od stosunkow ilościowych między poszczegolnymi składnikami. Składniki głowne oznacza się zwykle wagowo lub miareczkowo,  drobne domieszki wygodniej jest oznaczać kolorymetrycznie, spektrograficznie, polarograficznie  itd. Istotne argumenty przy wyborze metody są także takie jej cechy, jak: dokładność, precyzja,  szybkość, łatwośćwykonania, koszt, itp. W przypadku gdy najważniejszą sprawą jes uzyskanie jak najpewniejszego, najdokładniejszego  wyniku, wybieramy metodę charakteryzującą się największą dokładnością, choćby była na  kosztowna i wymagała dużo czasu. Jeśli głownym wymaganiem jest uzyskanie wyniku w jak najkrotszym czasie, wybiera się metodę  szybką, mimo że często trzeba przy tym zrezygnować z dużej dokładności. Ważnym kryterium wyboru metody powinna być rownież jej możliwie mała szkodliwość dla  zdrowia i to zarowno bezpośredniego wykonawcy analizy oraz jego wspołpracownikow, jak i  innych ludzi w najbliższym i dalszym otoczeniu. -stan skupienia -zakres zawartości analitu -obecność innych składnikow -precyzja i dokładność -co jest celem analizy -koszty JAKIE WARUNKI POWINNA SPEŁNIAĆ TECHNIKA ROZKŁADU WYKORZYSTANA  W ANALITYCE ŚLADÓW -proces rozkładu probki przebiega ilościowo, składniki organiczne powinny ulec całkowitej  mineralizacji, a nieorganiczne przejść w formy rozpuszczone -operacja rozkładu charakteryzuje się prostotą, dużą szybkością i niewielkimi kosztami -powinna istnieć możliwość automatyzacji procesu -nowa matryca, ktora powstała po procesie rozkładu, nie może stanowić przeszkody w  przeprowadzeniu oznaczenia z wykorzystaniem wybranej metody lub techniki naalitycznej CZY WSZYSTKIE TECHNIKI ANALITYCZNE WYMAGAJA PELNEGO ROZKLADU  PRÓBKI Nie wszystkie techniki analityczne wkorzystywane w pierwiastkowej analizie śladow wymagają  takiego samego stopnia rozkładu probki. Ze względu na ten czynnik znane techniki analityczne  można podzielić na 3 grupy: 1. techniki nie wymagające uprzedniego rozkładu probki. Najbardziej znanym przykładem  takiej analizy jest neutronowa analiza aktywacyjna do tej grupy można zaliczyć także techniki  wykorzystujące fluorescencyjna spektrometrię rentgenowską, zeemanowską elektrotermiczną  spektrometrięmas ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie. 2. techniki wymagające przynajmniej częściowego rozkladu probki. Dokładność wynikow,  uzyskiwanych w przypadku zastosowania takich technik, nie pozostaje w ścisłym związku ze 

(…)

… technik można wymienić elektrotermiczna spektrometrię absorpcji
atomowej, płomieniową spektrometrię absorpcji atomowej.
3. techniki wymagające cąlkowitej mineralizaji probki. Należą do nich np. techniki
elektrochemicznewoltamperometria
inwersyjna, potencjometria z zastosowaniem elektrod jasnoselektywnych, czy spektroskopowe
(zwłaszcza, jeśli w procesie przygotowania probki do oznaczenia wykorzystuje się ekstrakcję,
strącanie czywymianę jonową). Pełna mineralizacja jest rownież konieczna w przypadku innych
technik analitycznych, wymagających etapu chemicznej separacji analitow (ekstrakcji, wymiany
jonowej, generacji wodorkow..). W tej grupie technik wymagany nie tylko całkowity rozkład
probki, ale rownież stabilizacja formy chemicznej, wktorej występuje analit.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz