Matryca - proces ekstrakcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matryca - proces ekstrakcji - strona 1

Fragment notatki:


MATRYCA Podczas procesu ekstrakcji następuje przeniesienie analitow z probki (matrycy pierwotnej) do matrycy  odbierającej (tzw. wtornej), ktora ma zazwyczaj prosty, ściśle zdefiniowany skład chemiczny. Przeniesienie analitów do matrycy o znacznie prostszym niż matryca pierwotna i jednocześnie jednoznacznie określonym składzie chemicznym, najczęściej bardziej odpowiedniej do  oznaczeń końcowych, Podczas procesu ekstrakcji następuje przeniesienie analitow z probki (matrycy pierwotnej) do matrycy odbierającej (tzw. wtornej), ktora ma zazwyczaj prosty, ściśle zdefiniowany skład chemiczny. Wprowadzenie etapu ekstrakcji do procedury analitycznej daje  zazwyczaj następujące korzyści:   ・ przeniesienie analitow do matrycy o znacznie prostszym niż matryca pierwotna i jednocześnie jednoznacznie określonym składzie chemicznym, najczęściej bardziej odpowiedniej do oznaczeń końcowych,   ・ usunięcie składnikow przeszkadzających w analizie końcowej,   ・ możliwość podniesienia stężenia analitow powyżej granicy oznaczalności stosowanej techniki i przyrządu  pomiarowego. W większości stosowanych metod analitycznych używa się probek ciekłych lub gazowych co wymaga wprowadzenia częściowego lub całkowitego oddzielenia ich od matrycy przed przystąpieniem do analizy właściwej. Takie czynności jak frakcjonowanie, wydzielanie oznaczanych składnikow oraz ich zagęszczanie mają na celu zatężenie analitu powyżej granicy oznaczalności stosowanego układu analitycznego oraz uproszczenie matrycy przez zastąpienie matrycy pierwotnej wybranym rozpuszczalnikiem lub gazem. Uwalniamy w ten sposob analit od substancji interferujących w trakcie pomiaru. Przy stosowaniu w analizie właściwej metod chromatograficznych upraszczanie matrycy ma rownież na celu usunięcie z probki składnikow silnie adsorbowanych na kolumnie chromatograficznej, powodujących jej szybkie zużycie oraz substancji eluujących się powoli, co znacznie wydłuża czas trwania rozdziału analitycznego a tym samym zwiększa zużycie odczynnikow. Często zagęszczanie analitu zapewnia większą jego stabilność i umożliwia przechowywanie probek przez dłuższy czas. Wybór metody zagęszczania rozumianej jako operacji, wyniku której wzrasta stosunek stężeń lub ilości mikroskładnikow (analitow) do makroskładnikow (matrycy) oznaczanych substancji zależy od własności fizycznych i chemicznych oznaczanych substancji, od rodzaju matrycy (np. probki  biologiczne jak krew, mocz, wątroba itp, środki spożywcze, woda ścieki, gleba, powietrze) oraz od końcowej metody analizy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz