Kryteria ilościowe i jakościowe - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria ilościowe i jakościowe - wykład, sem IV - strona 1

Fragment notatki:

KRYTERIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE
Dokonanie opisu poszczególnych etapów cżp jest możliwe dzięki wyborowi odpowiednich kryteriów, które można podzielić na dwie grupy:
-kryteria ilościowe- pozywają w sposób wymierny i obiektywny scharakteryzować dany etap cyklu: sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym, koszt jednostkowy, zysk, liczba konkurentów, cenowa elastyczność popytu, nakłady na promocję
-kryteria jakościowe- cechuje je brak wymierności oraz subiektywny charakter: typ nabywcy, poziom intensywności konkurencji, cel marketingowy, strategia produktu, strategia ceny, strategia dystrybucji, strategia promocji.
Kryterium
Etap wprowadzenia
Etap wzrostu
Etap dojrzałości
Etap spadku
1. wielkość sprzedaży
2. koszt jednostkowy
3. zysk
4. Typ nabywcy
5. Liczba konkurentów
6. Ogólny cel Marketingowy
7. Strategia produktu
-mała
-wysoki
-dodatni, ale niski, zerowy lub ujemny
-nowatorzy, innowatorzy lub pionierzy
-bardzo mała
-Stworzenie świadomości istnienia produktu na rynku i wzbudzenia chęci jego posiadania
-oferowanie podstawowej wersji produktu
-gwałtowny wzrost
-przeciętny
-maksymalny
-wcześniej naśladowcy
-rosnąca
-maksymalizacja udziału w rynku
-oferowanie rozszerzonej wersji produktu
-maksymalne obroty (tempo wzrostu spada)
-niski
-wysoki (tempo wzrostu szybko spada)
-wczesna i późna większość
-duża ustabilizowana lub powoli malejąca
-maksymalizacja zysku przy jednoczesnej obronie zdobytego udziału w rynku
-różnicowanie wersji produktu
-spadek
-wysoki (rosnący)
-dodatni, ale niski, zerowy lub ujemny
-konserwatyści -malejąca


(…)


KRYTERIA ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE
Dokonanie opisu poszczególnych etapów cżp jest możliwe dzięki wyborowi odpowiednich kryteriów, które można podzielić na dwie grupy:
-kryteria ilościowe- pozywają w sposób wymierny i obiektywny scharakteryzować dany etap cyklu: sprzedaż w ujęciu ilościowym i wartościowym, koszt jednostkowy, zysk, liczba konkurentów, cenowa elastyczność popytu, nakłady na promocję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz