kosztorys, egazmin normowanie i kosztorysowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kosztorys, egazmin normowanie i kosztorysowania - strona 1

Fragment notatki:


Kosztorys inwestorski:
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, założenia wyjściowe do kosztorysowania, Kosztorys ofertowy:
Dokumentacja projektowa, przedmiar robót, techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania lub dane wyjściowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe, jednostkowe nakłady rzeczowe, Podaj w którym z wymienionych kosztorysów występuje obmiar robót: powykonawczym
L -ilość ustalonych jednostek przemiarowych
n- jednostkowe nakłady rzeczowe
c- ceny jednostkowe czynnik produkcji
Kp- koszty pośredni
Z-zysk kalkulacyjny
Pv - podatek od towarów i usług
Kotre z wymienionych kosztorysów sporządza się przed wykonaniem robót: ofertowy, inwestorskie
Wyznaczenie kosztów pośrednich: Kp= Wkp(R+S)/100
Wyznaczenie zysku Z=Wz/100(R+S+Kp)
Podaj dla którego z kosztorysów zaleca się stosować kalkulację szczegółową: Zaznacz które z wymienionych nakładów jednostkowych obejmują koszty jednarazowe: jednostkowe nakłady na pracę sprzętu
-
-
Wpływ środowiska, przedmiot pracy , pracownik, przebieg pracy
Które z wymienionych obserwacji czasu pracy obejmują badania czasu głównego i pomocniczego; chronometraż
Etap procesu chronometrazowego:
Analiza procesu pracy i jego podział na czynności składowe
Przeprowadzenie niezbędnej ilości pomiarow każdej czynności
Ustalenie zwartości szeregu chronometrażowego
Określenie czasu normatywnego wykonywania procesu
Uzupełnienie normy o czasy dodatkowe
Które z wymienionych norm metod obejmują metody statystyczne i porównawcze:metoda sumaryczna
Wymień rodzaje czynności występujące w pracy człowiek: Czynność główna, czynność pomocnicza, czynność dodatkowa
Wymień rodzaje przerw występujące w pracy człowiek : Przerwa technologiczna, przerwa z powodu zakłóceń, przerwa na odpoczynek, przerwa na potrzeby osobiste.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz