Kosztorys

note /search

Kosztorys, wzorzec

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Kosztorys
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1827

  INSTYTUT INFORMATYKI  WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA  POLITECHNIKA POZNAŃSKA    fhfhhhe                INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA     WZORZEC EDYCJI   PRACY INŻYNIERSKIEJ    Rafał  KLAUS                      Promotor:    dr hab. in...

Kosztorys - opis zagadnień

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Kosztorys
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

Etapy procesu chronometrażowego: analiza procesu pracy i jego podział na czynności składowe, przeprowadzenie niezbędnej ilości pomiarów każdej czynności, ustalenie zawartości szeregu chronometrażowego, określenie czasu normatywnego wykonania procesu, uzupełnienie normy o czasy dodatkowe . Czynnoś...

Kosztorys, egazmin normowanie i kosztorysowania

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Kosztorys
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1519

Kosztorys inwestorski: Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, założenia wyjściowe do kosztorysowania, Kosztorys ofertowy: Dokumentacja projektow...