kosztorys - opis zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kosztorys - opis zagadnień - strona 1

Fragment notatki:


Etapy procesu chronometrażowego: analiza procesu pracy i jego podział na czynności składowe, przeprowadzenie niezbędnej ilości pomiarów każdej czynności, ustalenie zawartości szeregu chronometrażowego, określenie czasu normatywnego wykonania procesu, uzupełnienie normy o czasy dodatkowe . Czynności w pracy człowieka główne (czynność planowana, bezpośrednio służy do wykonania zadania roboczego)pomocnicze(czynność planowana, pośrednio służy realizacji zadania roboczego , umożliwia wykonanie czynności głównej) dodatkowe (czynność nieprzewidziana w procesie technologicznym) Przerwy w pracy człowieka technologiczna(planowana przerwa w wykonaniu czynności, przewidziana procesem technolog) z powodu zakłóceń(nieplanowana przerwa w wykonaniu czynności związana z zakłóceniami technicznymi lub organizacyjnymi) na odpoczynek (przerwa w wykonywaniu czynności na odpoczynek wymuszony pracą) na potrzeby osobiste (przerwa z powodów fizjolog) Podstawy kosztorysu ofertowego :- dok. Projektowa ,-przedmiar robót,- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,- założenia wyjściowe lub dane wyjściowe do kosztorysowania,- ceny jednostkowe dla kalk. uproszczonej,- jednostkowe nakłady rzeczowe dla kalk. szczegółowej,- ceny jednostkowe czynników produkcji,- wskaźnik kosztów mat. Pomocniczych,- wskaźnik kosztów pośrednich,- narzut zysku,- podatek od towarów i usług. Podstawy kosztorysu inwestorskiego : - dok. Projektowa, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,- założenia wyjściowe do kosztorysowania,- ceny jednostkowe robót podstawowych. Podstawy kosztorysu zamiennego: - dok. Budowy księgi obmiaru i dziennik budowy,- kosztorys ofertowy w zakresie :cen jednostkowych, jednostkowych nakładów rzeczowych, cen czynników produkcji, wskaźników kosztów pośrednich i zysku . Podstawy kosztorysu powykonawczego:- dok. Budowy,- protokół danych wyjściowych do kosztorysowania,- ceny jednostkowe w met uproszczonej,- jednostkowe nakłady rzeczowe,- ceny jednostkowe czynników produkcji,- wskaźnik kosztów pośrednich,- wskaźnik narzutu zysku,- zasay obliczania podatku od towarów i usług.
Czas normatywny - składa się z czasów planowanych , powtarzanych jednostkowych odcinków przebiegu pracy przy wydajności standardowej 100% która określa czas główny tg. Czas przygotowawczo zakończeniowy - czas w normach którego człowiek przygotowuje środek produkcji do wykonania zlecenia. czas jednostkowy - czas potrzebny na wykonanie przebiegu pracy przez człowieka Metody technicznego normowania pracy Sumaryczne : określają normę dla całego zadania roboczego ,zespołu operacji , bez rozdzielenia jej na poszczególne operacje lun zabiegi. Należą do niej: statystyczna(służy do określenia norm pracy na podst statystycznych danych uzyskanych z kart pracy robót takich samych lub podobnych) porównawcza (służy do okreslenia norm istniejacych dla podobnych prac przy zastos metody interpolacji lub ekstrakcji) szacunkowa(oparta na ocenie i wyznaczeniu przez eksperta czasu potrzebnego na wykonanie zadania)

(…)

… do okreslenia norm istniejacych dla podobnych prac przy zastos metody interpolacji lub ekstrakcji) szacunkowa(oparta na ocenie i wyznaczeniu przez eksperta czasu potrzebnego na wykonanie zadania) Analityczna określa normy pracy na podstawie analiz czasy poszcz czynności nieb do wykonania danej operacji. Dzieli się na met analityczno-obliczeniową (służy do wyzn czasu gł, polega na wyznaczeniu normy czasu pracy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz