kontrola w administracji samorządowej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola w administracji samorządowej - omówienie - strona 1 kontrola w administracji samorządowej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

WŚRÓD KONTROLI ADMINISTRACJI WYRÓŻNIA SIĘ KONTROLĘ JST - kontrola w administracji samorządowej
-kontrola wewnętrzna
-podmioty samorządowe, w szczególności JST i samorządy zawodowe podlegają kontroli zewnętrznej
-kontrola wobec samorządów prowadzona przez NIK, prokuraturę, kontrole specjalistyczne, które z jednej strony są wewnętrzne bo należą do administracji z innej są zewnętrzne PIP, GIODO, mają kompetencje typowo administracyjne, choć nie należą do administracji rządowej.
-kontrola ta dotyczy zarówno JST jak i samorządów zawodowych (innych typów samorządu nie ma; samorząd narodowościowy, wyznaniowy nie istnieje, samorząd gospodarczy w wielu publikacjach traktuje się go jako samorząd - a w nich poza polską izbą ubezpieczeń - są tylko zrzeszenia, które nie mają charakteru samorządu, jako decentralizacji władzy publicznej); samorządy zawodowe mają odrębną regulację, nad nimi sprawowany jest nadzór (kontrola + środki ingerencji, sprawowany przez właściwego ministra); -samorząd terytorialny jest formą decentralizacji, państwo przekazuje do wykonania zadania publiczne wspólnotom obywatelskim i te podmioty dokonują realizacji zadań na własną odpowiedzialność, działają pod kontrolą i nadzorem organów administracji rządowej, nie mają samodzielności bezwzględnej ale względnej
-od każdej ingerencji nadzorczej odwołać się mogą do trzeciej władzy - władzy sądowniczej, aby rozpatrzyła czy ingerencja nadzorcza jest zgodna z prawem
-status prawny samorządów wynika z odpowiednich aktów normatywnych:
konstytucja rozdział 8, wyraźnie określa czym jest samorząd, podlega kontroli PREMIERA, WOJEWODY i RIO); kontrola zadań własnych, zdecentralizowanych jest stosowana przy użyciu kryterium legalności, jeśli chodzi o zadania zlecone, państwowe ale przekazane do wykonania JST to kryterium jest również celowość i rzetelność w wydawaniu państwowych pieniędzy na poruczone im zadania.
3 ustawy: o samorządzie gminy, powiatu, województwa -kontrola administracji samorządowej może mieć charakter zewnętrzny lub wewnętrzny
A. wewnętrzna - wewnątrz gminy, prowadzona w danej JST, ma charakter poziomy, w znaczeniu - działalność gminy, powiatu, województwa, jest kontrolowana przez czynniki zewnętrzne, sprawowana przez RG w stosunku do wszystkich jednostek gminnych (powiat - rada powiatu, województwo - sejmik województwa), jest realizowana również poprzez poszczególnych radnych, ma prawo żądać informacji na temat funkcjonowania RG, szczególną rolę spełnia Komisja Rewizyjna, powoływana obligatoryjnie, prowadzi kontrolę jednostek organizacyjnych gminy z punktu widzenia spraw finansowych; kontrolę w poszczególnych jednostkach wykonuje kierownik danej jednostki organizacyjnej, w odniesieniu do urzędu gminy tym kierownikiem jest wójt, burmistrz, prezydent - to się odbywa w trybie kierowania, kontrola jako zjawisko stanowiące element kierowania,

(…)

… organy, albo żądać ich rozwiązania
RG lub WÓJT mogą się bronić, rozstrzygnięcie nadzorcze - decyzja RIO, wojewody może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego; można ustanowić zarząd komisaryczny do 2 lat, komisarz rządowy kieruje gminą i zastępuje jej organy (rozdział: nadzór nad działalnością gminną) przepisów o nadzorze nie stosuje się do aktów stosowania prawa przez organy samorządowe, podobnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz