Kontrola - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola - omówienie  - strona 1 Kontrola - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Kontrola wstępna-
bieżąca
sterująca
ex post
Teoria oczekiwać Vrooma:
Jednostki dokonują w pracy pewnego wysiłku by osiągnąć poziom wykonania, doprowadzający do prefereowanych przez nie rezultatów.
oczekiwania
instrumentalność
Teoria równej wartości.
Modyfikowanie zachowań- B.F. Skinner:
-ludzie uczą się zachowań przez doświadczenie
-wzmocnia pozytywnie (nagrody)
-wzmocnia negatywnie (kary)
-brak wzmocnienia (zignorowanie)
Przywództwo:
-władza formalna (prawomocna)
-władza nagradzana
-władza wywierania przymusu
-władza ekspercka
Kontrola
Cele kontroli:
dostosowywanie się do zmian w otoczeniu
ograniczanie kumulowania się błędów
minimalizowanie kosztów
złożoność organizacji
Umiejscowienie kontroli:
-strona finansowania-zestawienie -zestawienie zysków i strat
-raport rozbieżności
Kontrola operacyjna:
kontrola materiałowa- stosowanie metody
ekonomiczna wielkość zamówienia
ciągła kontrola zapasów
planowane zapotrzebowanie materiałowe
kontrola zapasów „akurat na czas”
Kontrola zasobów ludzkich-metody pomiaru i kontroli:
-czas pracy/obecność
-tabele organizacji
-stosunek liczby pracowników nieprodukcyjnych do produkcyjnych
-nieobecność i spóźnienia
-ocena wykonywania zadań
Społeczne próby kontroli:
-nieuleganie systemowi
-przekazywanie nieścisłych lub niewystarczających informacji
-przekazywanie iluzorycznego obrazu
-strajk własny i sabotaż
Kontrola pomaga organizacji:
przystosowywać się do zmian w otoczeniu
ograniczać kumulowanie się błędów
radzić sobie ze złożonością organizacji
minimalizować koszty
Kontrola operacji -koncentruje się na procesach przy wykorzystaniu których organizacja przekształca zasoby w produkty i usługi.
Kontrola finansowa- zajmuje się zasobami finansowymi organizacji.
Kontrola strukturalna: zajmuje się badaniem wj akim stopniu elementy struktury organizacji służą celowi do jakiego zostały przewidziane.


(…)

… zasoby w produkty i usługi.
Kontrola finansowa- zajmuje się zasobami finansowymi organizacji.
Kontrola strukturalna: zajmuje się badaniem wj akim stopniu elementy struktury organizacji służą celowi do jakiego zostały przewidziane.
Kontrola strategiczna- koncentruje się na ocenie skuteczności wkładu strategii organizacji w osiąganie jej celów.
Kontrola bieżąca- opiera się na procesach sprzężenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz