Konstrukcje sprężone i zespolone - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje sprężone i zespolone - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Konstrukcje sprężone
W odniesieniu do konstrukcji sprężonych obowiązu­ją ogólne wymagania dotyczące materiałów, zasad projektowania i konstruowania podane w innych roz­działach niniejszej normy dla wszystkich konstrukcji z betonu.
stany graniczne konstrukcji sprężonych sprawdzać należy w obliczeniowej sytuacji trwałej, dla t = nieskończoność i sytuacji początkowej, dla t = 0 oraz w innych sytuacjacjach przejściowych, wymagających sprawdzenia. Przy sprawdzaniu stanów granicznych należy przyjmować odpowiedniądla analizowanej sytuacji wartość siły sprężającej z uwzględnieniem strat sprężenia.
Straty sprężenia należy obliczać w zależności o naprężeń normalnych, wyznaczonych dla sytuacji początkowej i trwałej. Naprężenia te należy wyznaczać dla obciążenia charakterystycznego i średnich wartości siły sprężającej Pm,o i Pm,t. Straty należ obliczać w kolejności ich występowania tj.:
a) w konstrukcjach strunobetonowych
- straty doraźne wywoł. częściową relaksacją stali oraz odkształc. sprężystymi betonu,
- straty opóźnione (reologiczne) wywołane skurczem i pełzaniem betonu oraz pozostałą częścią relaksacji stali.
b) w konstrukcjach kablobetonowych
- straty doraźne, wywofane tarciem cięgier w zakotwieniu i o ścianki kanału, poślizgiem cięgien w zakotwieniu, odkształceniem sprężystym betonu (w przypadku naciagu kolejnych cięgien). -straty opóźnione (reologiczne) wywołane relaksacją stali, skurczem i pełzaniem betonu c) w konstrukcjach sprężonych bez przyczepności
- straty doraźne, wywofane tarciem cięgiel w zakotwieniu, na dewiatorach i o ścianki kanału, poślizgiem cięgien w zakotwieniu, od kształceniem sprężystym betonu (w przypad ku naciągu kolejnych cięgien).
-straty opóźnione (reologiczne) wywołane relaksacją stali, skurczem i pełzaniem betonu straty w konstrukcjach sprężonych bez przyczepncści przenoszą się na całą długość cięgna. '
Nośność przekroju sprężonego na ścinanie określa się jak w elementach żelbetowych z uwzględnieniem obliczeniowej siły sprężającej.
Stan graniczny użytkowałności sprawdza się w za­kresie
-ograniczenia naprężeń w betonie, w stali sprę­żającej i w stali zwykłej,
- ograniczenia szerokości rys zgodnie z tabli­cą 16,
- ograniczenia ugięć
Konstrukcje zespolone
Konstrukcję można uznać za zespoloną, jeżeli:
a)zachowana jest nośność na rozwarstwienie połączenia prefabrykatu z betonem uzupełniajcym
b) zachowana jest ciągłośćwprzekazywaniu sił normalnych przez elementy współpracujące oraz między nimi,.
c) klasa betonu uzupełniającego jest nie niż niż B20,

(…)

… oraz między nimi,.
c) klasa betonu uzupełniającego jest nie niż niż B20, d) grubość warstwy betonu uzupełniającego jest nie mniejsza niż 40 mm.
Prefabrykowane elementy stropów i stropodachów połączone z elementem podstawowym za pomocą betonu uzupełniającego i zbrojenia mogą być uwzględniane przy sprawdzaniu nośności przekroju zespolonego na zginanie jedynie wówczas, gdy są usytuowane w strefe ściskanej. Elementów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz