Budownictwo - wykład 14

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo - wykład 14 - strona 1 Budownictwo - wykład 14 - strona 2 Budownictwo - wykład 14 - strona 3

Fragment notatki:


KONSTRUKCJE Z BETONU SPRĘŻONEGO Na podstawie: Stefan Pyrak, Konstrukcje z betonu, WSiP, Warszawa 2001 Krzysztof Dyduch Wit Derkowski ZAGADNIENIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE W KONSTRUKCJACH SPRĘŻONYCH, XVII  OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI Ustroń, 20 ÷ 23 lutego 2002 r. Wiadomości podstawowe Konstrukcje z betonu, w których w wyniku  Celowego  wprowadzenia trwałych sił sprężających spowodowano wystąpienie  stanu naprężenia przeciwnego do powstającego od działania obciążeń określa  się  jako   konstrukcje z betonu sprężonego .  Sprężenie umożliwia  wyeliminowanie naprężeń rozciągających w betonie  i dzięki temu  chroni go przed wystąpieniem zarysowań. Wiadomości podstawowe Elementy konstrukcyjne spręża się zazwyczaj Różnego rodzaju  cięgnami,  najczęściej ze stali o wysokiej wytrzymałości.  Cięgna naciąga się odpowiednią  siłą sprężającą. Siła ta jednak zmniejsza się wskutek tzw.  strat sprężania  —  doraźnych i opóźnionych — i z upływem czasu osiąga wartość, którą  traktuje się jako  trwałą siłę sprężającą. ZASADA PRACY ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH  Belka swobodnie podparta i wykresy naprężeń normalnych: a) sprężenie siłą  P ,  b)  sprężenie siłą  P  i obciążenie siłami zewnętrznymi ZASADA PRACY ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH Jeśli np. prostokątną w przekroju belkę  swobodnie podpartą, przed jej  obciążeniem zewnętrznym, sprężyć siłą  P  = 0,5 b •  h • σ  przyłożoną w 1/3 wysokości, tj. w  skrajnym dolnym punkcie rdzenia  przekroju,  to siła ta spowoduje w przekrojach belki  wystąpienie naprężeń normalnych  ściskających o wykresie trójkątnym jak na  rysunku  a ). ZASADA PRACY ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH Następnie rozpatrywaną belkę można  poddać działaniu obciążenia zewnętrznego, które w przekroju o największym momencie  zginającym spowoduje wystąpienie naprężeń normalnych o wykresie liniowym — w górnej strefie przekroju ściskających, a w strefie dolnej rozciągających (rys. b) . ZASADA PRACY ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH Naprężenia te zsumują się z naprężeniami od  sprężenia siłą  P .  W wyniku otrzymuje się w całym przekroju  naprężenia ściskające o wykresie trójkątnym . Z wykresu tego wynika, że dzięki sprężeniu  wyeliminowano naprężenia rozciągające w  przekrojach belki, co jednocześnie chroni  ją przed zarysowaniem. Jest to istotna zaleta konstrukcji z betonu  sprężonego. ZASADA PRACY ELEMENTÓW SPRĘŻONYCH Rolę zbrojenia sprężającego (cięgien  sprężających) określa się jako  aktywną,  sprężenie powoduje wystąpienie naprężeń w 

(…)


w formie przed zabetonowaniem elementu.
Umieszcza się je wtedy w odpowiedniej
osłonce (najczęściej metalowej), aby nie
dopuścić do bezpośredniego zetknięcia się
tego zbrojenia z betonem.
Konstrukcje kablobetonowe wykonuje się jako
prefabrykowane i monolityczne.
ELEMENTY KABLOBETONOWE
Istotną cechą tych konstrukcji jest możliwość
wykonywania na budowie elementów z
oddzielnych prefabrykatów, których styki
wypełnia się zaprawą.
Belka kablobetonowa z oddzielnych prefabrykatów
ELEMENTY KABLOBETONOWE
Po naciągnięciu i zakotwieniu cięgien kanały
kablowe wypełnia się materiałem, który ma
zapewnić ochronę cięgien przed korozją.
Jeżeli do wypełnienia stosuje się emulsję
cementową, to zapewnia się również
wystąpienie sił przyczepności między stalą i
betonem; otrzymuje się tzw. konstrukcje
kablobetonowe z przyczepnością.
ELEMENTY KABLOBETONOWE
Gdy ochrona antykorozyjna cięgien jest
zapewniana za pomocą smarów, wosków lub
smół niezapewniających współpracy betonu i
stali, wtedy uzyskuje się tzw. konstrukcje
kablobetonowe bez przyczepności.
Konstrukcje, w których cięgna sprężające są
umieszczone poza przekrojem betonowym
nazywa się konstrukcjami kablobetonowymi
o cięgnach zewnętrznych.
ELEMENTY KABLOBETONOWE
Uwaga…
…:


dźwigary
płyty dachowe,
płyty stropowe,
belki podsuwnicowe,
słupy elektroenergetyczne,
podkłady kolejowe.
ZASTOSOWANIE KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH
Wśród wykonywanych konstrukcji z betonu
sprężonego wymienić można:
1. mosty,
2. zbiorniki,
3. wieże telewizyjne,
4. obudowy bezpieczeństwa reaktorów
jądrowych i inne

… w konstrukcjach sprężonych
Do sprężania konstrukcji należy stosować
cięgna sprężające ze stali wysokiej
wytrzymałości. Wysoką wytrzymałość stali
sprężającej uzyskuje się przez zastoso­wanie
przeróbki plastycznej (przeciągania na zimno)
i obróbki cieplnej (hartowania).
Stali sprężającej nie można spawać i zgrzewać.
Cięgna sprężające mogą stanowić pojedyncze
druty lub wykonane z nich — skręcone
mechanicznie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz