Konstrukcje nośne ścian - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1897
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje nośne ścian - wykład - strona 1 Konstrukcje nośne ścian - wykład - strona 2 Konstrukcje nośne ścian - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Konstrukcje nośne ścian
Ze względu na usytuowanie w hali rozróżnia się ściany podłużne i szczytowe. Mogą one być samonośne lub szkieletowe.
Ściany samonośne są ustrojami łączącymi funkcje osłonową i konstrukcyjną. Spotyka się je w istniejących halach. Są to ściany murowane, np. z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków z betonu komórkowego, bądź wykonane z płyt żelbetowych lub betonowych. W niskich halach (do 6 m) takie ustroje są zdolne do przejęcia i przeniesienia na fundament wszystkich działających na nie obciążeń. Do przeniesienia obciążeń od wiatru i ciężaru własnego obudowy przy większych wysokościach takich ścian jest niezbędne zastosowanie słupowo-ryglowego szkie­letu nośnego. Murów jako obudowy hal stalowych prawie zupełnie nie wykonuje się, min. ze względu na zbyt wolne tempo robót murowych i wykończeniowych w stosunku do szybkiego postępu prac przy montażu szkieletu stalowego.
Współcześnie projektowane ściany hal składają się ze szkieletu nośnego i osłon płytowych. Zadaniem płytowych elementów osłonowych jest ochrona wnętrza bu­dynku przed działaniem czynników atmosferycznych, a otoczenia przed skutkami wynikającymi z eksploatacji obiektu. Funkcję ustroju nośnego, przejmującego obciążenia z elementów płytowych osłon i przekazującego je na elementy nośne budynku lub fundamenty, spełnia szkielet stalowy. Szkielet nośny ścian może składać się z rygli ściennych i słupów pośrednich lub rygli ściennych. Do nich są mocowane płytowe elementy osłonowe: blachy fałdowe i płyty warstwowe do rygli ściennych, kasety ścienne do słupów (pośrednich, głównych i pośrednich lub głównych), okna, bramy oraz drzwi do rygli i słupów. Taka lekka obudowa hali wymaga zastosowania uporządkowanego układu rygli ściennych i słupów, które tworzą pionowy ruszt prętowy. Przejmuje on obciążenia od parcia i ssania wiatru oraz obciążenia pionowe od ciężaru własnego konstrukcji stalowej, ciężaru okien, bram i ewentualnie instalacji podwieszonych do ścian.
W skład szkieletu nośnego ścian wchodzą poziome rygle, pionowe słupy i niekiedy skośne pręty stężeń (skratowań). Rozróżnia się rygle ścienne podwa-linowe (usytuowane u dołu nad belką podwalinową), pośrednie oraz oczepowe (usytuowane w linii okapu). Rygle oczepowe mogą być równocześnie płatwiami okapowymi. Rygle ścienne opierają się na słupach głównych i pośrednich. Je­śli słupy układów poprzecznych są rozstawione w odstępach do 6 m, mogą być elementami konstrukcji wsporczej rygli i wówczas słupy pośrednie są zbyteczne.
Ściany podłużne hal są odsunięte o ich grubość od osi modularnych słupów głównych układów poprzecznych (wartość a na rys. 4.17). Ściany szczytowe za­leca się odsunąć na odległość b (umożliwiającą połączenie słupów pośrednich z konstrukcją nośną połaci dachu — rys. 4.17a) lub c = 1,2^3,0 m od osi skraj­nego układu poprzecznego (rys. 4.17b). Takie odsunięcie (o wartość c) umożliwia wytworzenie powtarzalnego segmentu ściany w narożu budynku i dogodne roz­wiązania połączeń słupów ściany szczytowej z konstrukcją nośną dachu. Jeśli słupowo-ryglowa ściana szczytowa spełnia funkcję skrajnego układu poprzeczne­go, jest ona odsunięta o wartość

(…)

… przypadkach tężnik hamowny belki podsuwnicowej <§. Uzyskuje się w ten sposób ustrój dwuprzęsłowy. Jeżeli słupy pośrednie są elementami dwuprzęsłowymi (rys. 4.19d), osiąga się korzystniejszy rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń niż przy braku podpory pośredniej. Wykorzystanie poziomego tężnika hamownego belki podsuwnicowej może być zalecane, gdy sztywność pozioma takiego tężnika jest duża i obudowa hali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz