Konserwatyzm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konserwatyzm - strona 1 Konserwatyzm - strona 2

Fragment notatki:

M. Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron.
KONSERWATYZM E.Burke dążył do połączenia protestantów i katolików
w parlamencie był przeciw absolutyzmowi
popierał niepodległość kolonii amerykańskich
nowoczesne spojrzenie na parlament- partie które się popierają i spierają
człowiek nie ma prawa radykalnie zmieniać ustroju, ponieważ rozum jest zawodny(krytyka rewolucji)
krytykował racjonalizm w polityce (najpierw wymyślenie ustroju a potem brutalna realizacja)
uważał że każda gwałtowna zmiana jest szkodliwa
miał specyficzną koncepcje praw człowieka ale nie takich jak w Deklaracji 1789- każdy ma prawo do robienia tego czego potrafi bez naruszenia praw cudzych
poszanowanie przeszłości- na naród składa się także przeszłość- przeciwstawienie idei suwerenności.
Elitaryzm- przesąd (tradycja przodków dostarcza intuicji gdy brak wiedzy), preskrypcja( szata która dostosowywuje się do ciała gdy człowiek jest mądry a gatunek głupi)
Lepszy stary sprawdzony błąd niż nowa niewypróbowana mądrość Niemiecka szkoła historyczna- Savigny w procesie historycznym, niepoznawalnym dla ludzi kształtuje się prawo które musi iść zgodnie z duchem narodu
duch narodu kształtuje państwo- jego język, sztukę, kulturę, obyczaje
jest antyindywidualistą, twierdzi że każde dokonanie jednostki było inspirowane oddziaływaniem ducha narodu
prawo nie może być uniwersalne, każde państwo winno mieć swój ustrój tak jak odmienny jest duch każdego narodu
prawo tworzy się z obyczaju, z obyczaju prawo zwyczajowe dopiero nauka prawna
nie wolno tworzyć prawa które jest sprzeczne z prawem zwyczajowym
istnieje prawo prawników (techniczne) które porządkuje normy
zadaniem prawników jest odkrywanie prawa a nie tworzenie
b) Gustav von Hugo prawo zwyczajowe jest mocniejsze od prawa pisanego ponieważ jest zgodne z duchem narodu.
c)G.F. Puchta ściśle wiązał prawo z religią, było ono częścią boskiego porządku
wyróżniał prawo zwyczajowe, ustawodawswo państwa, naukę prawa
nauka prawa-wykładnie prawa
prawo zwyczajowe- zakorzenienie w tradycji
Romantyzm niemiecki doktryna powstała pod wpływem zawiedzonej miłości do ideałów rewolucji i oświecenia
głosił kult miłości do ojczyzny i prostych ludzi którzy ginęli za swój kraj Novalis: głosił że najistotniejszymi spoiwami państwa są wiara i miłość(we wierze odwoływał się raczej do roli Kościoła niż do Boga). Postulował jedność wszystkich narodów Europy z dominującą rolą Niemiec, opowiadał się za katolicyzmem ponieważ daje możliwość rozwoju jednostki przy czym utrwala ideały hierarchii i jedności. Ideał istniał przed reformacją. Jedynym ratunkiem dla Europy jest rechrystianizacja.

(…)

… za zdradę ideałów narodowych
A.Muller- sprzeciwiał się oświeceniowym koncepcjom, krytykował koncepcje ekonomiczne Adama Smitha za sprowadzenie więzi międzyludzkich wyłącznie do sfery ekonomii, spójny naród to taki który kieruje się duchem narodu. Dominującą rolę w państwie odgrywa szlachta, ponieważ oni byli świadomi sowich powinności na rzecz kraju. Powinna istnieć idea prawa a egzekwuje je władca…

był zainteresowany praktycznymi działaniami politycznymi mającymi zapobiec konfliktom między ludźmi posiadającymi a ludźmi nieposiadającymi
podejmowanie działań w zgodzie z tradycją ,wartościami, sposobem myślenia akceptowanym przez Brytyjczyków
ludzie są skłonni do egoizmu
nie akceptował gwałtownych zmian i przewrótów
Disraeli
głównym celem krytyki był liberalny utylitaryzm i racjonalizm a także koncepcja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz