Konformizm - Cechy osobowościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konformizm - Cechy osobowościowe - strona 1

Fragment notatki:

Konformizm Zjawisko konformizmu to dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia jednostki do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Konformizm rozumiany jest jako uleganie przez jednostkę naciskowi grupy, ma on pozytywne jak i negatywne znaczenie dla jednostki; pozytywne - bo konformizm to podstawowy mechanizm cywilizujący człowieka w życiu społecznym, zapewnia funkcjonowanie norm społecznych, grup społecznych zarówno dobrych, ale też złych, negatywne - gdy człowiek rezygnuje z osobistych wartości przyporządkowując się zdaniu wyrażonemu przez grupę. Konformizm można utożsamiać z pojęciem uniformizacji zachowań, to zachowanie się ludzi zgodne z ustalonymi normami. Bywają ludzie odporni na konformizm umiejący zachować swoje normy mimo naciskom grupy, ale też bezrefleksyjnie ulegli naciskom grupy. Jest to niezależne, warunkują to trojakiego rodzaju czynniki:
1) cechy osobowości jednostki ulegającej lub nie ulegającej konformizmowi,
2) specyfika grupy, cechy grupy wywierającej nacisk,
3) specyfika sytuacji, czy cechy zadania, którego nacisk dotyczy. Cechy osobowościowe - motywacje i potrzeby jakie dominują u człowieka: potrzeba afiliacji - dążenia jednostki do przebywania wśród innych ludzi w stanach lęku, obecność grupy zmniejsza lęk; potrzeba osiągnięć - w zależności od nasilenia tej potrzeby i stopnia osiągnięć występuje większa podatność; potrzeba dominacji - jeżeli jest bardziej nasilona, tym większa podatność na nacisk grupy, ale do czasu osiągnięcia celu, potrzeba niezależności - im większe nasilenie potrzeby tym większa odporność na nacisk grupowy.
Jacy ludzie ulegają konformizmowi? 1) o negatywnie ukształtowanej samoocenie,
2) o negatywnym obrazie własnej osoby - o niskiej lub zaniżonej samoocenie,
3) o niskim poczuciu własnej wartości,
4) o niskim poziomie wykształcenia,
5) o niskim i średnim statucie oraz osoby nowe w grupie,
6) o niezaspokojonych potrzebach psychicznych, szczególnie potrzebie akceptacji, przynależności, 7) o niezaspokojonej potrzebie osiągnięć, osoby będące w stanie frustracji,
8) łatwiej ulegają naciskowi kobiety niż mężczyźni.
Najogólniej można stwierdzić, że łatwiej ulegają osoby o niskiej odporności psychicznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz