Wpływ społeczny i jego przejawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ społeczny i jego przejawy - strona 1 Wpływ społeczny i jego przejawy - strona 2

Fragment notatki:

WPŁYW SPOŁECZNY to proces, w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka wskutek tego, co robią, myślą lub czują inni ludzie. W myśl tej definicji, warunkiem wpływu nie jest ani uświadomienie sobie przez jednostkę zachodzących w niej zmian (wiele z nich odbywa się poza progiem świadomości), ani intencjonalność oddziaływań innych (wiele oddziaływań ma charakter niezamierzony przez sprawcę). Wzajemne wywieranie na siebie wpływu przez jednostki jest istotą życia społecznego. PRZEJAWY WPŁYWU SPOŁECZNEGO: NAŚLADOWNICTWO - kopiowanie cudzych zachowań we własnym działaniu
Obserwowanie modeli sprawnie sobie radzących z odpowiednimi problemami wywiera podobnie pozytywny wpływ na zachowanie i uczucia osób cierpiących na lęki (np. przed kontaktami seksualnymi), fobie (np. przed wężami czy psami) i wiele innych zaburzeń zachowania. Zjawisko to, zwane modelowaniem, wyjaśnia teoria społecznego uczenia się: Teoria społecznego uczenia się - zakłada, że modelowanie jest mechanizmem świadomej zmiany własnego zachowania pod wpływem obserwacji cudzego zachowania i jego skutków. Jednakże naśladownictwo przebiega w dużym stopniu na podstawie prostego, automatycznego procesu przejmowania cudzych reakcji behawioralnych. Np. badani rozwiązujący jakieś zadanie wspólnie z osobą, która pociera twarz, albo podryguje nogą, sami zaczynają wykonywać te ruchy. Zarażanie się cudzymi reakcjami behawioralnymi lub emocjonalnymi odbywa się bez żadnej intencji, a nawet świadomości jego konsekwencji. KONFORMIZM - uleganie rzeczywistemu, czy tylko wyobrażonemu naciskowi ze strony innych ludzi stanowiących większość w danej sytuacji (eksperyment Ascha z liniami). Wpływ normatywny - uleganie jednostki temu co uważa ona za normę społeczną, a w szczególności za normę wyznawaną przez grupę odniesienia, tj. Grupę, na której człowiekowi zależy, z którą się utożsamia.
Upodobnienie własnego zachowania do tego, co robią inni, pozwala uniknąć odrzucenia przez grupę i to motywuje człowieka do konformizmu zewnętrznego - upodabniania się do innych pomimo odmienności własnego, lecz nieujawnianego zdania. Konformizm wewnętrzny - podporządkowanie swojego zachowania naciskowi innych, ponieważ uważamy, że mają rację. Wpływ informacyjny - opiera się na dążeniu człowieka do tego, by mieć słuszność, podczas gdy wpływ normatywny na dążeniu do tego, by być lubianym i akceptowanym przez innych. Spadek konformizmu wskutek: - anonimowości, kiedy wywierająca presję grupa nie wie jaką reakcję wykonuje dana jednostka,
- małej atrakcyjności grupy dla jednostki poddanej naciskowi,
- rozbicie jednomyślności grupy, pojawienie się sprzymierzeńca osłabia konformizm nawet, gdy jest on niekompetentny.


(…)

… poddanych presji.
POSŁUSZEŃSTWO AUTORYTETOM - podporządkowywanie się poleceniom bądź sugestiom ludzi mających władzę czy autorytet.
Posłuszeństwo wobec autorytetów zapewnia utrzymanie porządku społecznego, sprawność działania różnych grup, jest wygodne, zwalnia z odpowiedzialności.
Eksperyment Milgrama:
Usiłując zbadać mechanizmy zbrodniczego ulegania autorytetom, amerykański psycholog Stanley Milgram
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz