Koncepcje i praktyki wychowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5565
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje i praktyki wychowania - strona 1 Koncepcje i praktyki wychowania - strona 2 Koncepcje i praktyki wychowania - strona 3

Fragment notatki:

10-stronicowa notatka zawierająca wiadomości dotyczące przedmiotu: "Koncepcje i praktyki wychowania" prowadzonego na II roku studiów na kierunku Biologia w Uniwersytecie Pedagogicznym.
Materiał został opracowany na podstawie książki Mieczysława Łobockiego "W poszukiwaniu skutecznych form wychowania".
Notatka zawiera:
- wyjaśnienie pojęcia: psychoterapia
- omówienie genezy form pracy wychowawczej (koncepcja behawiorystyczna, koncepcja fenomenologiczna, koncepcja socjologiczna)
- klasyfikacja i rola form pracy wychowawczej w szkole
- granice oraz warunki skuteczności form pracy wychowawczej
- opis wraz z wyjaśnieniem form oddziaływań werbalnych oraz niewerbalnych
- omówienie form oddziaływań doraźnych.

Psychoterapia
- znaczenie szersze: „wszelkie oddziaływanie o charakterze psychologicznym, zmierzające do podniesienia samopoczucia pacjenta i złagodzenia objawów, podejmowane przez lekarza, psychologa lub inne osoby z najbliższego otoczenia pacjenta”
- znaczenie węższe: „zamierzone, systematyczne i wypróbowane zabiegi będące zastosowaniem teoretycznej wiedzy psychologicznej lub bezpośrednich doświadczeń ośrodków psychoterapeutycznych podejmowane w celu poprawy funkcjonowania jednostki w jej środowisku społecznym oraz zredukowania zaburzeń o charakterze psychicznym lub psychosomatycznym”
Różne formy pracy wychowawczej w szkole służą do stworzenia warunków sprzyjających uczniom we własnym rozwoju emocjonalnym, społecznym i umysłowym. Nauczyciel jest w stanie pomóc uczniom głównie w sposób pośredni, tj. poprzez umożliwianie im i ułatwianie zaangażowania w proces własnych przemian.
GENEZA FORM PRACY WYCHOWAWCZEJ:
Koncepcja behawiorystyczna
wersja skrajna:
- głoszona przez J.B.Watson'a i B.F.Skinner'a
- opiera się na założeniu, że głównym czynnikiem regulacji zachowania człowieka jest środowisko fizyczne i społeczne, a składają się na nie pojedyncze bodźce lub ich pewien układ (są to zazwyczaj rzeczy, zjawiska, zdarzenia i ludzie z jakimi jednostka ma bezpośrednią styczność)
- bodźce S wyznaczają reakcję, czyli sposoby zachowania R
- myśl przewodnia koncepcji sprowadza się do formuły S - R, mówiącej o bezpośrednim wypływie bodźca lub konfiguracji bodźców na reakcje jednostki
- zachowanie się człowieka jest zawsze reakcją na jakiś bodziec lub pewien kompleks bodźców - znając rodzaj bodźców z łatwością można przewidzieć reakcję i odwrotnie
wersja umiarkowana:
- w wersji tej uznaje się za konieczne przyjęcie zmiennych pośredniczących między obserwowalnymi bodźcami i reakcjami S - O - R
- zachowanie człowieka ulega zmianie przede wszystkim w wyniku procesu uczenia się, jednak pewna rola jest również przypisywana czynnikom dziedzicznym i rozwojowym
- środowisko fizyczne i społeczne ma główne znaczenie w stymulowaniu, utrwalaniu lub wygaszaniu zachowania człowieka, dlatego skuteczne oddziaływanie na dzieci i młodzież celem dokonania pożądanych zmian w ich zachowaniu oczekuje się głównie poprzez zmiany ich środowiska, a w szczególności przez konstruktywne zachowania osób występujących w roli rodziców, nauczycieli, wychowawców
- wzmacnianie jest odpowiednim manipulowaniem w procesie uczenia się nagrodami i karami
Koncepcja fenomenologiczna
- pytanie o istotę człowieka, sens jego egzystencji i odpowiedzialności
- człowiek nie jest w pełni istotą manipulowaną przez środowisko fizyczne i społeczne lub jednostka zdolna tylko do zachowań reaktywnych - cechą konstruktywną człowieka jest aktywna i samodzielna postawa wobec rzeczywistości


(…)

… energii podczas wysiłku oraz na rozwijaniu umiejętności regulowania napięcia mięśniowego, co ma służyć przeciwdziałaniem napięciom psychicznym i stanom zmęczenia
ćwiczeniami napinania i rozluźniania obejmuje się mięśnie rąk, nóg, tułowia, twarzy oraz mięśnie wewnętrzne
Trening autogenny
J.H. Schulz
polega na wyzwalaniu u siebie reakcji odprężenia i koncentracji za pomocą prostych formuł autosugestii…
… się między nimi zaufania i życzliwości
Wspomaganie ucznia przez nauczyciela
- polega głównie na koncentrowaniu uwagi uczniów na przebiegu zajęć lekcyjnych
Wzmacnianie pozytywne
- próby przeciwstawienia się zaburzeniom uczniów w zachowaniu i nauce za pomocą wzmocnień pozytywnych, które przybierają często formę pochwal udzielanych uczniowi, rzadziej są to nagrody specjalne
Technika bezpośredniej gratyfikacji
- odwoływanie…
… mózgów”
sondaż opinii o uczniach
technika decyzji grupowej
technika swobodnych tekstów
trening
formy oddziaływań niewerbalnych improwizowana dramatyzacja: psychodrama, socjodrama
trening relaksacyjny
technika ekspresji plastycznej
muzykoterapia
zabawa w teatr
+ formy pracy indywidualnej są stosowane w ramach bezpośrednich i indywidualnych kontaktów między nauczycielem a uczniem (techniki modyfikacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz