Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - strona 1

Fragment notatki:

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. Jest to dokument, który określa zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju do 2025 roku. Stanowi podstawę do sporządzania programów realizacji ponadlokalnych celów publicznych, które mają istotny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne, a pośrednio na rozwój całości kraju. KPZK określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w szczególności:
wprowadza podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej, z wyodrębnieniem obszarów metropolitarnych;
określa wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie;
ustala rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
określa rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym;
ustala obszary problemowe o znaczeniu krajowym, w tym obszary zagrożeń wymagających szczegółowych studiów i planów.
KPZK uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych, a także prowadzi współpracę zagraniczną w tym zakresie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz