Komunikacja - rola i funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja - rola i funkcje  - strona 1 Komunikacja - rola i funkcje  - strona 2 Komunikacja - rola i funkcje  - strona 3

Fragment notatki:


Rozwijając tezę o służebnej roli systemów informacyjnych w stosunku do procesów zarządzania i procesów wytwórczych można stwierdzić, iż ukształtowane poprawnie w organizacji sprzężenia informacyjne:
Umożliwiają komunikowanie członkom tej organizacji treści pełnionych ról, a więc informują, co należy zrobić
Umożliwiają powiadomienie uczestników tej organizacji o warunkach realizacji pełnionych ról, a więc informują o tym, w jakich warunkach będzie się realizować zadania
Służą ukształtowaniu się pożądanych postaw wobec organizacji , jej funkcji, celów i zadań oraz osób ją reprezentujących, więc informują o tym dlaczego warto i należy realizować zlecone role
Umożliwiają przekazanie informacji, które utrwalone w świadomości adresatów powinny ukształtować pożądany poziom kwalifikacji, a więc jest to informowanie kształtującego poglądy o tym, jak należy robić
Stanowią narzędzie sterowania zasileniami stosownie do potrzeb i możliwości organizacji oraz jej elementów składowych; są to więc informacje o tym czego i ile pozostawiono do dyspozycji działającego Informacją będziemy więc nazywać tę wiedzę o określonym podmiocie lub dziedzinie, która jest przekazywana innym ludziom. Każdą zaś wymianę informacji nazwiemy komunikowaniem się.
Analizując procesy informacyjne od strony technicznej i czynnościowej, można wyodrębnić następujące grupy czynności wchodzące w skład procesów informacyjnych:
Zbieranie informacji o stanie rzeczy Przetwarzanie tych informacji poprzez ich klasyfikowanie, agregowanie, selekcję, wartościowanie
Magazynowanie i przechowywanie zbiorów informacji
Przesyłanie informacji od i do osób podejmujących decyzję oraz kontrolujących ich realizację
Podczas budowy i eksploatacji systemów informatycznych mamy do czynienia z trzema podstawowymi grupami problemów
Problem techniczny - w jaki sposób przekazać treści komunikatu, aby nie uległy one zniekształceniu z powodu niedoskonałości środków transformacji i przesytu informacji
Zniekształcenia na tle technicznym mogą powstać na etapach: Zmiany formy informacji, np. z wizualnej na audialną, analogowej na cyfrową, wizualnej na słowną
Agregacji lub dezagregacji informacji ze względu na pojemność i dokładność urządzeń rejestrujących, przetwarzających i przesyłających informacje (wielkość pamięci, konieczność zaokrąglenia jednostek pomiaru przy sumowaniu danych itp.)
Przesyłu informacji ze względu na niedoskonałości środków przekazu przejawiające się ich zawodnością, przeciążeniem eksploatacyjnym, możliwością zafałszowania lub przechwycenia danych itp.
Problem sema ntyczny - jak dobrać media komunikacyjne, aby ograniczyć niebezpieczeństwo zniekształceń informacji z powodów semantycznych. Przyczynami tych zniekształceń mogą być różnice w interpretacji tych samych słów, pojęć, zwrotów ze względu na ich kontekst, szyk w zdaniu, sposób interpretacji i odbioru w środowisku itp. (problemy tego typu występują szczególnie w kontaktach międzyzawodowych, międzyśrodowiskowych, a zwłaszcza międzynarodowych)


(…)

… się dla innych, ale najgłębszą egoistyczną cnotą, jaka człowiek może praktykować. Dzieje się tak wtedy gdy:
ktoś kto okazał się niegodny zaufania skazany jest na zrealizowanie postawionych mu celów
gdy jednostka ma świadomość, że nieuczciwość wywołuje reakcje w postaci nieufności i ostrożności prowadzącej do osłabienia sprawności realizacji jej celów i celów…
Grupizm (kolektywizm)
Jednym z najbardziej rozpowszechnionych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz