Komunikacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja-opracowanie - strona 1 Komunikacja-opracowanie - strona 2 Komunikacja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KOMUNIKACJA Komunikacja- to proces tworzenia, nadawania, odbierania i interpretowania komunikatów między ludźmi. Komunikację można rozpatrywać w kontekście: percepcji (odbiór informacji), interpretacji i reakcji na komunikaty nadawane przez innych ludzi. Cechy komunikacji: Charakter symboliczny . Komunikaty, włączając w to gesty, dźwięki, słowa itp. są symbolami. Symbol to wszystko ( gest, dźwięk, słowo, czynność itp.), co arbitralnie reprezentuje coś z czym nie ma naturalnego i bezpośredniego związku. Wszystkie słowa zaś są symbolami. Nawet w tym samym języku ten sam posiłek może być nazwany: obiadem, ciepłą kolacją lub wieczornym posiłkiem. Symbole, dzięki przypisanej im astralnie reprezentacji, (cechom) ułatwiają myślenie i komunikację, ponieważ sprawiają, że obiekty nie muszą być obecne, gdy przedstawiamy je innym ludziom. Komunikujący się mogą opisywać rzeczy i procesy bez konieczności bezpośredniego kontaktu z nimi, Symbole uwalniają nas od ograniczeń narzuconych przez ,,tu i teraz”. Komunikujący się mogą odwoływać się do przeszłości lub odnosić się do przyszłości. Symbole są formą etykiet, które służą do opisu rzeczy i procesów (zjawisk). Arbitralny charakter symboli powoduje, że ich znaczenie musi być interpretowane. Niebezpieczeństwo polega na błędnym użyciu lub rozumieniu symboli. (różnica pomiędzy dyplomatą, a damą) Symbol może wywoływać reakcję niezgodną z intencjami nadawcy.
Osobisty charakter komunikacji. Użycie symbolu powoduje, że znaczenia tkwią w ludziach nie zaś w słowach samych w sobie. Nawet gdy komunikujący się zgadzają się co do słownikowej definicji słowa, mogą poważnie nie zgadzać się co do tego, co to słowo znaczy. Np. pracownik ,,lojalny” to taki, który jest lojalny: wobec pracodawcy: grupy, czy osoby oceniającej?
Komunikacja jest procesem transakcyjnym, a nie rzeczą lub stanem. To proces angażujący zmysły, uczucia, znaczenia i doświadczenia a nie tylko użycie rzeczowników i czasowników. Komunikaty zaczynają się i kończą jako uczucia i myśli i niezmiennie trudno jest stwierdzić, kiedy zaczyna a kiedy kończy ich wpływ na innych. niektórzy postrzegają komunikację jako grę w tenisa. Jedna osoba serwuje komunikat druga go obija. Tymczasem odbiorcy są także nadawcami. Choćby poprzez swoje zachowanie pod wpływem odebranego komunikatu przekazują zwrotnie komunikat do nadawcy. Znaczenia są nie tylko odbierane w niezmienionej postaci, lecz raczej rekonstruowane przez odbiorcę Nadawca jest odpowiedzialny za jak największą jakość przekazu, odbiorca natomiast za jak najwierniejsze odtworzenie tego co nadawca chciał przekazać.
W procesie przekazu ważne są więc także intencje nadawców i odbiorców.

(…)

… informacyjnych w stosunku do procesów zarządzania i procesów wytwórczych można stwierdzić, iż ukształtowane poprawnie w organizacji sprzężenia informacyjne.
- umożliwiają komunikowanie członkom tej organizacji treści pełnionych ról, a więc informują co należy robić
- umożliwiają powiadomienie uczestników tej organizacji o warunkach realizacji pełnionych ról, a iwęc informują o tym, w jakich warunkach nęzie…
… sytuacji przetargowej (formułowanie nadmiernie optymistycznych prognoz, ukrywanie zagrożeń, rezerw środków)
Sygnaturze identyfikującej nadawcę komunikatu, która jest ważnym czynnikiem wpływającym na przedsiębiorstwo, że odbiorca podporządkuje się treści komunikatu
W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele funkci komunikowania się, B. Sobkowiak zwraca uwagę naszym zdaniem na trzy kluczowe funkcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz