Kompendium - egzaminem z praw człowieka

Nasza ocena:

4
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompendium - egzaminem z praw człowieka - strona 1

Fragment notatki:

Jest to kompendium wiedzy przed egzaminem z praw człowieka.

Informacje zawarte w notatce to: prawa człowieka i podstawa wolności, narodziny praw człowieka, narodziny międzynarodowego prawa człowieka, skład światowej konstytucji praw człowieka, konferencja Teherańska, idee konferencji Wiedeńskiej 1993, prawa i wolności indywidualne, prawo do wspólnego dziedzictwa ludzkości, prawo do środowiska. Dodatkowo są informacje takie jak: prawo do rozwoju, prawo do pokoju, prawa solidarności, ochrona osób należących do mniejszości narodowych, promocja i ochrona praw dziecka.

Notatka jest idealną pomocą do przygotowania się na egzamin z przedmiotu jak jest public relations.

1) PRAWA CZŁOWIEKA I PODSTAWOWA WOLNOŚĆ PRAWEM CZŁOWIEKA - jest uprawnienie przysługujące człowiekowi z tej tylko racji, że jest człowiekiem. (1) jest niezbywalne, (2) nikt nie może go czł. odebrać, (3) nikt nie może się go zrzec, (4) wszyscy mają je w równym stopniu, (5) państwo powinno to prawo uznawać i ochraniać, (6) źródłem tego prawa jest przyrodzona człowiekowi godność. PODSTAWOWA WOLNOŚĆ - to taka (jak pr. czł.), która przysługuje każdemu człowiekowi, państwo powinno ją uznawać i ochraniać. Podstawowe wolności to: (1) w. osobista, (2) w. myśli, (3) w. wypowiadania się, (4) w. sumienia, (5) w. religii. Inne wolności mogą, ale nie muszą być człowiekowi przyznane. Wolność podstawowa określa sferę, w której czł. może postępować wg. swego uznania i wyboru. Wolność taka nie może być czł. odebrana. Korzystanie jednak w pewnym zakresie może być ograniczone. Np. chociażby z tego względu, że każdemu czł. przysługuje taka sama wolność. Wolność innych jest granicą naszej wolności.
2) NARODZINY PRAW CZŁOWIEKA Koncepcja ta narodziła się w Europie w XVII wieku, w dziełach myślicieli: HUGO GROTIUS, JON LOCK, EDMUND BURKE, THOMAS PAINE (XVIII w.). Początkowo była to tylko koncepcja filozoficzna, owoc myśli humanistycznej. Korzystała z coraz większej wiedzy o człowieku i społecznościach ludzkich. Znaczenia społecznego koncepcja ta nabierała w miarę tego jak znajdowała uznanie władz państwowych. Pierwsza była KARTA PRAW WIRGINII - 12.06.1776, która mówiła m. in.: wszyscy ludzie są z natury równo wolni i niezależni i posiadają pewne przyrodzone prawa (nie można ich czł. pozbawić). Do praw tych zaliczała: (1) korzystanie z życia i wolności, (2) korzystanie z możliwości nabywania i posiadanie własności, (3) dążenie do szczęścia i bezpieczeństwa. Mówiła też, że wszyscy ludzie mają równe prawo do swobodnego praktykowania swej religii. DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI ST.ZJEDN. - 4.07.1776 - mówiła o równości ludzi, niezbywalnych prawach tj.: (1) życia, (2) wolności, (3) dążenia do szczęścia, (4) pr. do wypowiadania posłuszeństwa niesprawiedliwej władzy. W Europie: DEKLARACJA PRAW CZŁ. I OBYWATELA uchwalona przez fr. Zgr. Narodowe - 26.08.1789: (1) ludzie rodzą się i pozostają WOLNI I RÓWNI w swoich prawach, (2) różnice społ. mogą być wytworzone tylko ze wzg. użyteczności publicznej, (3) celem każdego stowarzyszenia polit. jest zachowanie naturalnych i niezbywalnych praw czł. (wolność, własność, bezpieczeństwo, opór przeciwko uciskowi), (4) swobodne głoszenie myśli i opinii jest jednym z najcenniejszych praw czł., (5) nikt nie może być niepokojony z powodu swoich przekonań, także religijnych (o ile manifestowaniem ich nie zakłóca porządku publicznego), (6) wolność polega na tym aby móc czynić wszystko co nie szkodzi innemu, tylko ustawa może zakreślić granice wolności. W XIX w. inne kraje uz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz