Klasyfikacja instrumentów bezpośrednich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja instrumentów bezpośrednich - strona 1 Klasyfikacja instrumentów bezpośrednich - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja instrumentów bezpośrednich : Standardy jakości określane dla konkretnych elementów środowiska - wstępują w postaci wskaźników określających dopuszczalne stężenie danego zanieczyszczenia w danym elemencie środowiska Np. powietrze atmosferyczne - stężenie pyłu zawieszonego, opad pyłu Standardy te winny gwarantować bezpieczeństwo ekologiczne człowieka i ekosystemu Np. woda - standardy czystości wód Standardy emisji - są to normy indywidualne określające (dla poszczególnych instalacji) maksymalne, dopuszczalne wielkości poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, przekazywanych z danej instalacji do środowiska Władza publiczna wie, jakie są ilości emitowane przez poszczególne zakłady
Standardy emisji w prawie określane są pojęciem pozwoleń Rodzaje pozwoleń : pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód podziemnych pozwolenie na wytwarzanie odpadów pozwolenie na emitowanie hałasu pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych pozwolenie zintegrowane (nowy rodzaj) - zostało wprowadzone z godnie z dyrektywą IPPS, dotyczy działań, instalacji której funkcjonowanie powoduje znaczne zanieczyszczenia środowiska - dotyczą one poszczególnych branż:
górnictwa,
hutnictwa,
energetyki
a także gospodarki odpadami - w tym przypadku określa się jednym pozwoleniem ścieżki wyjścia z przedsiębiorstwa, a dodatkowo określa się konieczność zastosowania najlepszej techniki
Pozwolenia określają precyzyjnie poszczególne parametry Standardy produktowi i procesowe - jest to instrument, który w dużym stopniu jest wykorzystywany w ekologistyce - standardy te spełniają bardzo ważną rolę prewencji, wyznaczają min, dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji wykorzystywanych w produktach, Np. siarki w ropie naftowej, metali ciężkich w opakowaniach. Standard procesowy - określa się wymogi dotyczące procesów . Przepisy użytkowe - stosowane są w celu ograniczenia nadmiernego zanieczyszczenia na danym obszarze , Np. ograniczenie stosowania węgla w sektorze energetycznym w gminach o strukturze użytkowej, na niektórych obszarach nie można instalować spalarni odpadów. Nakazowe standardy technologiczne - nakazują stosowanie w podejmowanej działalności gospodarczej określonego rodzaju technologii produkcji. Stosowanie tego instrumentu sprzyja wdrażaniu strategii zapobiegania zanieczyszczeniom.
Po raz I wprowadzono je w USA, nakazywano inwestorom, że mogą stosować tylko technologię A lub B i żadne inne
W UE władza publiczna określa konkretne warunki, które spełnia już dana technologia, aby mogła być wykorzystana na obszarze kraju unijnego. (Jest biuro w Sewilli określające parametry)

(…)

… w ekologistyce. Np. koncesja na przewóz odpadów, koncesja na przetwarzanie odpadów.
Ograniczenie obszarowe dotyczące urządzeń stacjonarnych - instrument ten stosowany jest w odniesieniu do urządzeń stacjonarnych, których lokalizacja może negatywnie oddziaływać na otocznie. Np. urządzenia stacjonarne, maszt telewizyjny, maszt radiowy.
Ograniczenia obszarowe dotyczą min urządzeń do recyklingu, jakim są strzempiarki
Przepisy bezpieczeństwa - zmierzają do minimalizowania zagrożeń środowiskowych dla całej ludności albo pracowników określonych zawodów, Np. wibracja, hałas.
Określają konkretne wymagania dotyczące środków żywności, zabawek dla dzieci.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz