Kiedy przeprowadza się rozprawę podatkową

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kiedy przeprowadza się rozprawę podatkową - strona 1

Fragment notatki:

. W jakich sytuacjach przeprowadza się rozprawę podatkową?
Art. 200a - 200d op.
Rozprawę podatkową przeprowadza się:
@ z urzędu - jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych, w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę
@  na wniosek strony; strona we wniosku o przeprowadzenie rozprawy uzasadnia potrzebę jej przeprowadzenia, wskazuje jakie okoliczności sprawy powinny być wyjaśnione i jakie czynności powinny być dokonane na rozprawie
Organ odwoławczy może odmówić przeprowadzenia rozprawy, jeśli jej przedmiotem mają być okoliczności niemające znaczenia dla sprawy albo okoliczności te są wystarczająco potwierdzone innym dowodem.
W sprawie odmowy przeprowadzenia rozprawy wydaje się postanowienie.
Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwania nastąpiło najpóźniej na 7 dni przed rozprawą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz