Katolicyzm - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katolicyzm - opracowanie  - strona 1 Katolicyzm - opracowanie  - strona 2 Katolicyzm - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:


Katolicyzm oficjalna nazwa to: Katolicka nauka społeczna = używana przez papieży i sobory powszechne
doktryna religijna, niedogmatyczna, integralna, eschatologiczna (podporządkowanie życia doczesnego celowi ostatecznemu jakim jest zbawienie duszy), humanitarna (naczelna wartość to człowiek) i powszechna
Idee katolicyzmu: człowiek na naczelnym miejscu w hierarchii świata ożywionego ze względu na jego duchowość pozwalającą mu uczestniczyć w życiu pozaziemskim
osoba to autonomiczny byt obdarzony świadomością, wolą, wolnością i odpowiedzialnością
dzięki wierze człowiek może żyć w zgodzie ze wskazaniami tej doktryny gwarantującej mu godne życie na ziemi i życie wieczne po śmierci
Tomasz z Akwinu rozróżniał prawo wieczne, prawo boskie, prawo naturalne i prawo ludzkie
współcześnie katolicyzm opiera się na unowocześnionym tomizmie zwanym neotomizmem gdzie główną rolę odgrywa prawo naturalne uzgodnione z prawem boskim (prawo objawione)
Sobór Watykański II = „Deklaracja o wolności religijnej” zrównuje prawa wszystkich wiernych różnych wspólnot religijnych i zakazuje nieuczciwego pozyskiwania przez nie nowych wiernych społeczeństwo to organiczna całość złożona z powiązanych ze sobą więzami biologicznymi, psychicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi i religijnymi takich elementów jak rodzina, grupy produkcyjne, związki zawodowe, samorządy itp. oraz państwo
sprawiedliwość podzielona na trzy: sprawiedliwość zamienną (dotycząca stosunków jednostki względem jednostki) oraz sprawiedliwość rozdzielczą (reguluje współudział członków wspólnoty w jej dobru wspólnym) oraz sprawiedliwość legalną (stosunek jednostki do wspólnoty dysponującej jej dobrem wspólnym)
wg Tomasza z Akwinu pokój powinien być bezustannie wypracowywany i utrzymywany poprzez wyrzeczenie się przemocy, bezwarunkowe przebaczenie i miłość do nieprzyjaciół
papież Leon XIII aprobowała wyłącznie własność prywatną, od papieża Piusa XI dopuszcza się różne formy własności z uwagi na wspólne dobro, od czasu Soboru Watykańskiego II dopuszczenie różnych form własności miało na celu łagodzić nierówności społeczne
papież Jan Paweł II zachęcał do współdziałania Kościoła i państwa opartego na zasadach suwerenności obu tych podmiotów we właściwych im sferach działania, wolności religii, Kościoła i wyznania oraz dialogu jako metodzie działania
przeciw wobec rewolucji i aprobata form jako dróg przeobrażeń społecznych
postęp jako cel społeczny zastępowany jest rozwojem społecznym
krytyka doktryny totalitarnej za materializm oraz to że niesie ucisk, despotyzm i upadek moralny
doktryna popiera tolerancję ale nie będzie się zgadzać z czymś niezgodnym dla niej


(…)

…-1950) => twórca nurtu personalizmu otwartego; otwierał swój personalizm na dialog z każdym nurtem myślowym nawet ateistycznym; jego poglądy miały znaczny wpływ na współczesną doktrynę społeczną katolicyzmu
Papieże
Leon XIII (1878-1903) jako pierwszy z papieży zaakceptował zasady ustrojowe kapitalizmu
Rerum Novarum” (1891) => krytyka marksistowskiej teorii socjalizmu; własność wspólna jest szkodliwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz