Kategoria stopy zwrotu i jej pochodne- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategoria stopy zwrotu i jej pochodne- wykład - strona 1 Kategoria stopy zwrotu i jej pochodne- wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 1 01.10.2009
TEMAT: Kategoria stopy zwrotu i jej pochodne.
Istota stopy zwrotu
Stopa zwrotu jest względną miarą efektywności inwestycji i obrazuje rentowności każdej zaangażowanej złotówki nakładów inwestycyjnych
Zysk jest jedynie kategorią księgową. DOCHÓD z akcji = cena sprzedaży - cena kupna
(stopa zwrotu= dochód/nakład) j-oty nakład na uzyskanie dochodu m-strumieni nakładów inwestycyjnych na konstrukcję portfela
Postaci o odmiany stopy zwrotu:
stopa zwrotu ex ante: jakiej stopy zwrotu inwestor oczekuje w przyszłości? Na podstawie nadziei matematycznej n - możliwe do uzyskania stopy zwrotu
ri - i-ta stopa zwrotu
pi - prawdopodobieństwo wystąpienia stopu zwrotu
stopa zwrotu ex post średnia stopa zwrotu = n - ilośc stóp zwrot
Geometryczna stopa zwrotu
Ma zastosowanie dla inwestycji o okresie trwania dłuższym niż jeden rok, jeśli nie było płatności odsetkowych lub jeśli owe odsetki są już zawarte w kwocie przychodu.
Rg= n -liczba lat okresu inwestycji Pn -wartość inwestycji na koniec okresu Po - nakład inwestycyjny/cena nabycia
Ma również zastosowanie jeśli w okresie trwania inwestycji jej oprocentowanie się zmieniało. Rg= Logarytmiczna stopa zwrotu - kapitalizacja dochodów następuje częściej niż raz w roku. n-krotność kapitalizacji w roku, t - liczba lat, okresu trwania inwestycji
Kapitalizacja ciągła: Nominalna a realna stopa zwrotu - równanie Fisher'a
- nominalna stopa proc. - realna stopa proc. - poziom inflacji
Jeżeli inflacja byłaby bardzo nieznacząca można składnik ( *i) pominąć.
Im wyższy poziom inflacji tym większa różnica między stopą nominalną a realną ponad ich matematyczną różnicą.
Wykład 2 08.10.2009
Wartość bieżąca i przyszła inwestycji
- lepszy wariant B
Podstawowym powodem zmienności wartości pieniądza w czasie jest możliwość jego realokacji. Preferencja natychmiastowości. Aby móc z sobą porównywać strumienie pieniądza pojawiające się w różnym czasie musimy przyszłe strumienie dyskontować na moment ich wyceny, czyli na kategorię wartości roku bieżącego.
Dyskonto dyskretne (czas jako zmienna dyskretna zmieniająca się skokowo): Dyskonto ciągłe (dla czasu rozumianego jako zmienna ciągła): 1
2009
2010
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz