Kategoria i rodzaje kosztów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategoria i rodzaje kosztów - strona 1

Fragment notatki:

KATEGORIA KOSZTÓW ZAPADŁYCH ( UTOPIONE) Koszty zapadłe - wynikają z wcześniejszych, nieodwracalnych decyzji i jako takie nie są zależne od wybranej alternatywy, np.: amortyzacja wcześniej nabytych składników rzeczowego majątku trwałego, koszty nadmiernych zapasów, których nie można wykorzystać lub sprzedać, koszty wynikające z wcześniej zawartych umów
KATEGORIA KOSZTÓW UZNANIOWYCH Koszty uznaniowe - to takie pozycje kosztowe, które mogą, ale nie muszą, pojawić się w danym okresie. Ich poniesienie zależy od decyzji osoby zarządzającej. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z remontami, reklamą, badaniami prowadzącymi przez jednostkę.
KOSZTY KRAŃCOWE Koszt krańcowy - to koszt, jaki ponosi jednostka w związku z wykorzystaniem jednej dodatkowej jednostki. Zwiększenie produkcji może być opłacalne do momentu, w którym poniesione koszty na wyprodukowanie dodatkowej jednostki nie przekraczają przychodów osiąganych z jej sprzedaży.
Koszt krańcowy = przyrost kosztów całkowitych : przyrost wielkości produkcji KOSZTY KONTROLOWANE I KOSZTY NIEKONTROLOWANE Koszty kontrolowane - to te, których struktura i wysokość są zależne od kierownika danego ośrodka odpowiedzialności
Koszty niekontrolowane - to wielkości, na które kierownik nie ma wpływu, a dotyczące ich decyzje są podejmowane albo na wyższym szczeblu zarządzania, albo ich wielkości wynikają z określonych przepisów (np. amortyzacja maszyn)
Metody podziału kosztów analiza księgowa
studiów technologicznych (szacunek inżynieryjny)
polega na drobiazgowej analizie strumienia materiałów, robocizny, wyposażenia i innych kosztów koniecznych do zrealizowania określonej
statystyczne - wizualna (wzrokowa, graficzna) - wyznaczamy trend kosztów
- regresji
- średnich podokresów
- wielkości krańcowych (najwyższego i najniższego pkt)
Wielkości krańcowe polega na wybraniu w szeregów liczbowych dwóch obserwacji tj, najwyższych i najniższych rozmawriów działalności i odpowiadających im kosztów, Następnie ustala się poziom jednostkowych kosztów zmiennych wg wzoru
k jz (b) = (ymax - ymin)/ xmax - xmin
y max - koszty przy najwyższych rozmiarach dział
y min - koszty przy najniższych rozmiarach dział
x max - najwyższe rozmiary dział
x min - najniższe rozmiary dział
Średnich podokresów
szereg danych liczbowych uporządkowancy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz