Kartografia i Topografia - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartografia i Topografia - skrypt - strona 1 Kartografia i Topografia - skrypt - strona 2 Kartografia i Topografia - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


Kartografia i topografia
Kartografia - (gr. choeta - papier, graphos - piszę); nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystywania;
Według najnowszej definicji MAK kartografia zajmuje się organizacją, prezentacją, przedstawieniem i użytkowaniem geoinformacji, czyli informacji odniesionych do przestrzeni geograficznej. Informacja ta może być zakodowaną w formie graficznej ( papierowej), cyfrowej , dzwiękowej lub dotykowej;
DZIAŁY KARTOGRAFII: kartografia matematyczna;
topografia;
kartometria;
kartografika;
redukcja i organizacja map;
kartoznawstwo;
reprodukcja kartograficzna; TOPOGRAFIA: Dział geodezji zajmujący się pomiarami rzeźby terenu i rozmieszczeniem różnych obiektów na powierzchni ziemi w celu sporządzenia map topograficznych i ich uaktualniania;
Obejmuje podstawowe wiadomości o terenie, mapie, zdjęciach lotniczych, fotointerpretacji, opisy przyrządów i sposobach ich stosowania przy pomiarach terenowych; KSZTAŁT ZIEMII: Bez ustalenia kształtu ziemi nie można było ustalić jej wielkości;
do połowy XVII w. kula;
do początku XIX elipsoida;
bryła nieregularna, zbliżona do elipsoidy - pow. ok. 512 mln. km²;
Geoida;
FIZTCZNA POWIERZCHNIA ZIEMII: Rzeczywista powierzchnia ziemi, która jest urozmaicona wzniesieniami i obniżeniami terenu. Na niej dokonywane są pomiary geodezyjne obiektów i badaniu zjawisk, których współrzędne przestrzenne są sprowadzane do umownie przyjętych pozycji odniesienia; SFERA: Powierzchnia kuli ziemskiej przyjmowana jest za powierzchnie odniesienia do opracowania map w małych skalach (mapy świata, kontynentów, oceanów);
W modelach ziemi w kształcie kuli przyjmuje się średni promień: R=637 km; ELIPSOIDA OBROTOWA: bryła powstała przez obrót wokół jej krótszej osi(oś mała);
kształt ziemi przyjęty w pomiarach geodezyjnych i GPS, charakteryzuje się ją podając wielkość półosi;
GEOIDA: bryła o powierzchniach w każdym punkcie prostopadłych do swobodnie zwisającego pionu. Pokrywa się powierzchnią wód w oceanach i morzach w stanie spoczynku, myślowo przedłużoną pod lądami;
jest to bryła niesymetryczna, tzn. nie da się jej kształtu określić żadnym wzorem symetrycznym;
Odstępy geoidy od elipsoidy WGS-84 wahają się w granicach od: -110 do +84 m na świecie i od +25 do +45 w Polsce;
UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH: W zależności od przyjętej powierzchni odniesienia stosuje się różne układy współrzędnych do danych punktów na powierzchni ziemi;


(…)

… PETERMANNA:
półkula północna w odwzorowaniu azymutalnym Postela;
GWIAŻDZISTE TETRAEDRYCZNE;
WIERNOODLEGŁOŚCIOWA BARTHOLOMEW;
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOBÓR ODWZOROWANIA:
WIELKOŚĆ MAPOWEGO OBSZARU - w celu redukcji zniekształceń dla dużych obszarów stosuje się odwzorowania sieczne lub wielopasowe ( np. Gaussa - Krogera, UTM);
KSZTAŁT MAPOWEGO OBSZARU - dla obszarów rozciągających się południkowo lub wzdłuż kół…
… System);
Elipsoida WGS-84 jest geocentryczna, co oznacza, że środek elipsoidy został wyznaczony w środku masy Ziemi, przyjętej włącznie z oceaniami i atmosferą;
Elipsoida WGS-84 jest powierzchnią odniesienia dla pomiarów dokonywanych techniką GPS;
Odwzorowania map topograficznych:
Każde odwzorowanie większego obszaru ma duże zniekształcenia, zrastające wraz z oddalaniem się od miejsca styku powierzchni…
…;
- STRUKTURALNE;
Wykresy dwóch zmiennych - biegunowe - stosowane do zjawisk cyklicznych:
- kropkowe;
- liniowe;
- słupkowe;
Wartości jednej zmiennej mierzone są w odległości od początku układu (bieguna), wartości kątowe;
Wykres 3 zmiennych - trójkąt Ossana:
- trójkąt równoboczny ,każdy z boków służy za oś układu i wykorzystywany jest od 0 do 100%;
- służy do prezentacji zjawisk o trójkątnej strukturze;
Diagramy…
… i równoleżników przecinających się pod kątem prostym;
równoleżniki;
równik;
WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE:
szerokość geograficzna -φ długość geograficzna - λ
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH AZYMUTOWYCH:
Układ analogiczny do układów współrzędnych geograficznych, w którym biegun zostaje przesunięty do innego punktu (B) na powierzchni kuli; B - punkt główny (zenit);
Almukantarat - odpowiednik równoleżnika;
Horyzont - odpowiednik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz