Kartezjański płaski układ współrzędnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartezjański płaski układ współrzędnych- opracowanie - strona 1 Kartezjański płaski układ współrzędnych- opracowanie - strona 2 Kartezjański płaski układ współrzędnych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

KARTEZJAŃSKI PŁASKI UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
-
Dwuwymiarowy
geodezyjny
kartezjański
układ
współrzędnych jest zdefiniowany poprzez dwie prostopadłe
osie X i Y powiązanymi z kierunkami geograficznymi: na
północ (N), na wschód €.
- Kąty liczone są zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
WSPÓŁRZĘDNE BIEGUNOWE
Biegunowy system współrzędnych określa położenie punktu poprzez element liniowy i
kątowy. W przypadku dwu wymiarów jest to kąt α i odległość d.
ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY PROSTOKĄTNYM A
BIEGUNOWYM
WSPÓŁRZĘDNYCH
X = d * cosα1-2
Y = d * sinα1-2
UKŁADEM
KARTEZJAŃSKI UKŁAD WSPÓŁĘDNYCH
WSPÓŁRZĘDNYCH PRZESTRZENI
- Jest to układ prawoskrętny, trójwymiarowy stosowany do
zadań globalnych.
- Zdefiniowany jest przez trzy ortogonalne osie współrzędnych
X, Y i Z, które przecinają się w początku układu.
- Punkt P jest w układzie zdefiniowany jest poprzez odległości
od punktu początkowego 0 licząc wzdłuż osi X, Y , Z.
ELIPSOIDALNY (geodezyjny)
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH
- Współrzędne elipsoidalne są to linie
krzywe leżące na powierzchni elipsoidy.
Zwane są równoleżnikami, jeśli szerokość
jest stała (φ) i południkami, jeśli długość
jest stała (λ).
- Jeśli elipsoida jest związana z bryłą Ziemi,
to współrzędne elipsoidalne zwane są współrzędnymi geodezyjnymi.
- Tradycyjnie, przeciwieństwem współrzędnych geodezyjnych są współrzędne astronomiczne:
szerokość i długość astronomiczna.
KIEDY PŁASKI UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH?
AB = R * α
AC= R * tg α
Δs = R (tg α – α)
tg α ≈ α + α3/3 …
α = s/R
Δs ≈ s3/ 3R2
WPŁYW ZAKRZYWIENIA ZIEMI NA POMIARY LINIOWE
s w km
Δs w mm
Δs/s
1
0.01
8 x 10-9
5
~1
2 x 10-7
10
~8
8 x 10-7
15
~28
1 x 10-6
20
~66
3 x 10-6
NOWE POLSKIE UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH
Podstawa prawna
- Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych
Dz. U nr 70 z dn. 24.08.2000r., poz. 821.
Definicje dodatkowe:
- ETRS – europejski system odniesienia (Europen Terrestrial Reference System),
zdefiniowany przez europejskie punkty globalnego układu odniesienia ITRS (International
Terrestial Refoerence System).
- ETRF-89 – europejski układ odniesienia dla epoki 1989.0 (International Terrestial
Refoerence Frame 1989.0).
- EVRF – europejski układ odniesienia wysokości (European Vertical Reference Frame).
- EUREF-89 – państwowy, geodezyjny układ odniesienia, układ ten jest rozszerzeniem
europejskiego układu odniesienia ETRF na epokę 1989.0 (European Reference Frame
1989.0), również stosowana nazwa ETRF-89.
- EUREF-POL – polska sieć zerowego rzędu złożona z 11 punktów krajowej osnowy
podstawowej wyznaczonych techniką GPS w ETRF-89, punkty EUREF-POL zostały przyjęte
przez Podkomisję EUREF Międzynarodowej Asocjacji Geodezji jako punkty o dokładności 1
cm na epokę obserwacji.
- POLREF – podstawowa sieć geodezyjna wyznaczona przy użyciu GPS składająca się z 348
punktów równomiernie rozłożonych na obszarze kraju (Polish Reference Frame).
- „42/58”, „Pułkowo”, „1942” – państwowy geodezyjny układ odniesienia z punktem
przyłożenia elipsoidy do geoidy Pułkowo ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz