Geocentryczny układ globalny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geocentryczny układ globalny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

GEOCENTRYCZNY UKŁAD GLOBALNY Podstawę systemu EUREF stanowi geocentryczny układ współrzędnych globalnych definiowany przez Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS). - Ze względu na wzajemne ruchy jednostek tektonicznych, pociągające za sobą zmiany współrzędnych stacji, zaistniała konieczność odnoszenia układu do określonej epoki pomiarowej. - Na terenie Europy znajduje się kilkadziesiąt stacji Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS) , które definiują Europejski Ziemski System Odniesienia (ETRS), zaś ich współrzędne odtwarzają nowy układ - ITRF w zakresie ograniczonym do kontynentu europejskiego w postaci zbiory współrzędnych stacji, tworząc w ten sposób tzw. Europejski Ziemski Układ Odniesienia ( ETRF). - Stosownie do postępu technik pomiarowych rzeczywiste pomiary Ziemi są mierzone coraz dokładniej. - Dysponujemy więc coraz dokładniejszą elipsoidą. - Parametrami określającymi jednoznacznie kształt elipsoidy są promień równika R i współczynnik spłaszczenia na biegunach f. - W powszechnie dziś stosowanej elipsoidzie WGS - 84 wielkości te przyjmują wartości: R= 6 378 137,0 m f = = 0.00335
- W Polsce jak i w wielu innych krajach przyjęto elipsoidę GRS'80, która różni się od elipsoidy WGS-84 tylko i 1mm promienia na biegunie. - Układ WGS-84 jest układem globalnym, w którym współrzędne mogą być określone zarówno w układzie kartezjańskim jak i elipsoidalnym. - Reprezentuje on system GRS'80 zdefiniowany przez zbiór wartości określających wszystkie wielkości związane z kształtem, rozmiarem i orientacją powierzchni odniesienia oraz normalnym polem siły ciężkości.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz