Geodezja i astronomia geodezyjna

note /search

Ekliptyka, ekwinocjum-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 938

EKLIPTYKA, EKWINOCJUM - Ekliptyka- płaszczyzna geometryczna zawierająca orbitę Ziemi. - Ekliptyka oraz równik niebieski przecinają się w dwóch punktach. Oznaczamy je symbolicznie jako . - Ekwinokcjum (równonoc ) - czas obejmujący jedną dobę ziemską, w której następuje zrównanie długości dnia i nocy...

Eksperyment Eratostenesa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

EKSPERYMENT ERATOSTENESA Naukowy początek geodezji wiąże się z jego nazwiska [276- 196r. p.n.e.] Wyznaczona przez niego długość promienia Ziemi poprzez pomiar długości łuku południka to idea, która przetrwała w geodezji ponad 2000 lat. Osiąg...

Elipsoida obrotowa spłaszczona-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1484

- Elipsoida obrotowa spłaszczona jest następną po geoidzie powierzchnia odniesienia przybliżającą kształt Ziemi. - Elipsoida jest powierzchnią, którą można opisać analitycznie, w przeciwieństwie do ...

Elipsoida obrotowa-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

ELIPSOIDA OBROTOWA Geometryczny kształt geoidy można scharakteryzować porównując ją z jakąs inna powierzchnią, która byłaby dość prosta do opisania matematycznego, a jednocześnie przybliżała dos...

Geocentryczny układ globalny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

GEOCENTRYCZNY UKŁAD GLOBALNY Podstawę systemu EUREF stanowi geocentryczny układ współrzędnych globalnych definiowany przez Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia (ITRS). - Ze względu na wzajemne ruchy jednostek tektonicznych, pociągające za sobą zmiany współrzędnych stacji, zaistniała koniecznoś...

Geodezja wyższa i jej rodzaje-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

GEODEZJA WYŻSZA I JEJ RODZAJE Geodezja geometryczna obejmująca geometryczną interpretację wyników pomiarowych, bez względu na wielkość analizowanego obszaru. Geodezję dynamiczną ( nazywana również geodezją fizyczną) zajmującą się badaniami...

Geoida-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

GEOIDA Geoida to teoretyczna powierzchnia pokrywająca się z powierzchną mórz i oceanów Ziemi, przedłużona w sposób umowny pod powierzchnia lądów. Geoida jest powierzchnia stałego potencjału siły ciężkości (

Historia geodezji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

HISTORIA GEODEZJI Pierwsze zmianki naukowe dotyczące głównie prowadzenia pomiarów na obszarach dużej skali, pojawiły się między 600, a 195r. p.n.e Ich autorami byli m.in. Pitagoras z Samas, Arystoteles z Stargios, Eratostenes z Ceryny [płw. Lib...

Kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

KSZTAŁT ZIEMI. POWIERZCHNIE ODNIESIENIA Geodezja to jedna z nauk o Ziemi, mająca na celu wyznaczenie kształtu i rozmiarów Ziemi oraz sporządzenie modelu matematycznego rzeczywistej bryły ziemskiej, a także określenie wzajemnego położenia pun...

Okresy historii geodezji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Geodezja i astronomia geodezyjna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

OKRESY HISTORII GEODEZJI Historię geodezji można podzielić na okresy: Prehistoryczny - okres wyobraźni ludzi o kształcie Ziemi Okres geodezji geocentrycznej, mierzony od starożytnych Greków poprzez średniowiecze, renesans aż do połowy XVIIw. Czyli do sformułowania przez Newtona prawa powszechnej ...