Karta podatkowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta podatkowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Karta podatkowa Stanowi dochód j.s.t. (gminy). Brak konieczności prowadzenia ewidencji. Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika złożony w deklaracji według ustalonego wzoru (PIT 16). Wniosek składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Podatnik musi wskazać zewnętrzne znamiona prowadzonej działalności gospodarczej. Podmioty: osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych oraz w formie spółki jawnej osób fizycznych. Wyłączenia dla niektórych zawodów, np. prawnicy, lekarze. Przedmiot: przychody osiągane z pozarolniczej działalności gospodarczej
Stawki: kwotowe podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ich wysokość uzależniona jest od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustalana jest w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy. Jest to forma opodatkowania dochodów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz