Kapitał własny - wykład - teorie kapitału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał własny - wykład - teorie kapitału - strona 1 Kapitał własny - wykład - teorie kapitału - strona 2 Kapitał własny - wykład - teorie kapitału - strona 3

Fragment notatki:

KAPITAŁ WŁASNY - to równowartość aktywów - środków własnych sfinansowanych przez właściciel firmy w momencie jej założenia. Makroekonomiczne pojęcie kapitału łączy się z zasobami pieniężnymi i rzeczowymi, które przynoszą dochód. Kapitał dzieli się na kapitał pieniężny i rzeczowy.
Teoria ekonomii wyodrębniła stanowisko w dwóch kwestiach:
Przedsiębiorstwo powinno być oddzielone od prywatnego majątku właściciela niezaangażowanego w działalność gospodarczą.
nadanie „życia” przedsiębiorstwu przez prawo spowodowało, że kapitał stał się filarem łączącym przedsiębiorstwo z właścicielem
Istotę kapitałów własnych rozpatruje się o różne teorie kapitału:
teoria własnościowa - zgodnie z teorią własnościową przychody to zwiększenie wartości własności, natomiast koszty to jej zmniejszenie.
teoria podmiotu gospodarczego - w teorii podmiotu gospodarczego udziałowiec lub akcjonariusz ma prawa własności w spółce ale nie jest uznawany za właściciela firmy. W teorii tej uznaje się, że przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą istnieje oddzielnie albo wiem ma swoją osobowość prawną.
teoria rezydualnych praw własności - w teorii kapitału opartej na rezydualnych prawach własności zmiany wyceny aktywów, zmiany zysków i zmiany wartości udziałów pozostałych wierzycieli znajdują odbicie w kapitale rezydualnym zwykłych akcjonariuszy.
teoria przedsiębiorstwa - w teorii przedsiębiorstwa jednostka gospodarcza jest instytucją społeczną działającą z myślą o przynoszeniu zysku wielu zainteresowanym grupom, którymi mogą być akcjonariusze, pracownicy i otocznie formy, np.: agendy rządowe, urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych itd...
teoria funduszowa - jest stosowana w jednostkach nie nastawionych na zysk. Np. Uczelnie wykorzystują fundusze specjalne przyznawane na realizację programów badawczych, fundusze na pożyczki studenckie, działalność dydaktyczną itd. Każdy fundusz przekazuje środki na ściśle określone cele.
Kapitały własne składają się z:
kapitał podstawowy - jest to pierwotny wkład właścicieli wniesiony przy założeniu jednostki gospodarczej.
należne wpłaty na kapitał podstawowy - [wartość ujemna], kwoty które nie zostały wniesione przez akcjonariuszy lub udziałowców w momencie założenia spółki.
udziały (akcje własne) - [wartość ujemna] umorzenia.
kapitał zapasowy - odzwierciedla źródło finansowania aktywów osiągniętych w trakcie działalności. Kapitał zapasowy tworzony jest:
z podziału zysku
z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną sprzedaży akcji (agio)
z dopłat akcjonariuszy, udziałowców
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz