Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania-test

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Szymański
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Test 1: Co to jest paradygmat programowania? Programowanie imperatywne jest ściśle związane z budową sprzętu komputerowego o architekturze: von Neumanna Abstrakcją komórek pamięci (w paradygmacie imperatywnym) są: zmienne Dziedziczenie jest cechą charakterystyczną dla programowania: obiektowego ...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

Egzamin - przykładowe pytania Atrybuty w C# - do czego można je wykorzystać Mechanizm refleksji - czym jest i zastosowania Co to jest kompilat (podzespół, assembly) i struktura kompilatu MANIFEST - w jakiej części kompilatu się znajduje i co zawiera Zalety kompilatów wieloplikowych Przestrzeni...

Wyklad - Języki i paradygmaty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Języki i paradygmaty programowania (II) Wykład V Prolog. Podstawy Plan wykładu Programowanie deklaratywne Obiekty i relacje Fakty i reguły w Prologu Składnia Unifikacja Rezolucja Programowanie imperatywne Program jest sekwencją poleceń zmieniających krok po kroku stan maszyny, aŜ ...

Wykład - Języki i paradygmaty programowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1365

Wy d z i a ł I n f o r m a t y k i i K o m u n i k a c j i Kierunek Informatyka St u dia I s t op n ia Rok I s e m e str 2 Języki i paradygmaty programowania imperatywnego Laboratorium 1 O przedmiocie  30 godzin wykładu - egzamin  30 godzin laboratorium - zaliczenie Wykładowca : dr ...

Wykład - Języki i paradygmaty programowania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Wy d z i a ł I n f o r m a t y k i i K o m u n i k a c j i Kierunek Informatyka St u dia I s t op n ia Rok I s e m e str 2 Języki i paradygmaty programowania imperatywnego Laboratorium 2 Harmonogram spotkań L.p. Data Zagadnienia 1 13.02.12 Klasy i obiekty w języku C# - stałe, pola, wł...

Wykład - Usprawnianie kodu, bezpieczeństwo i instalacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 413

Języki i paradygmaty programowania (II) Wykład IV Usprawnianie kodu, bezpieczeństwo i instalacja Plan wykładu Standardy programowania Bezpieczeństwo Instalacja Udostępnianie oprogramowania Współczesne projektowanie oprogramowania polega w większym stopniu na rozwiązaniach opartych na ko...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Piotr Filipczyk
 • Języki i paradygmaty programowania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

Paradygmaty programowania 1. Atrybuty są opisowymi znacznikami, których można używać do tworzenia uzupełniających informacji na temat typów (klas), elementów i właściwości. Atrybuty używane w środowisku .NET pozwalają określić, jak należy posługiwać się obiektami podczas pracy aplikacji. [Obsolete(&...