Wykład - Języki i paradygmaty programowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Języki i paradygmaty programowania - strona 1

Fragment notatki:

Wy d z i a ł I n f o r m a t y k i i K o m u n i k a c j i
Kierunek Informatyka
St u dia I s t op n ia
Rok I s e m e str 2
Języki i paradygmaty
programowania
imperatywnego
Laboratorium 1
O przedmiocie

30 godzin wykładu - egzamin

30 godzin laboratorium - zaliczenie
Wykładowca :
dr Grzegorz Filipczyk
Prowadzący laboratoria:
dr Barbara Filipczyk
dr Anna Kempa
Literatura
(dla wersji Visual Studio 2005)
C#. Programowanie
Autor: Jesse Liberty
Wydawnictwo: Helion
Data wydania: 2005/12
Harmonogram spotkań
L.p.
Data
Zagadnienia
1
13.02.12
Klasy i obiekty w języku C# - stałe, pola, właściwości, metody (konstruktory),
modyfikatory dostępu
2
20.02.12
Klasy i obiekty w języku C# - stałe, pola, właściwości, metody (konstruktory),
modyfikatory dostępu,
3
27.02.12
Obsługa wyjątków
4
05.03.12
Przeciążanie metod i operatorów
5
12.03.12
Klasy statyczne
6
19.03.12
Dziedziczenie, klasy abstrakcyjne i interfejsy
7
26.03.12
Dziedziczenie, klasy abstrakcyjne i interfejsy
8
02.04.12
Sprawdzian
9
16.04.12
System IO
10
23.04.12
Windows Forms (delegaty i zdarzenia)
11
07.05.12
Windows Forms (delegaty i zdarzenia)
12
14.05.12
Windows Presentation Foundation (WPF) – tylko w Visual Studio od wersji 2008
13
21.05.12
Przetwarzanie dokumentów XML
14
28.05.12
Sprawdzian
15
04.06.12
Zaliczenie semestru
Warunki zaliczenia
System punktowySprawdzian 1
Sprawdzian 2
Obecności na zajęciach0 - 1 nieobecność
2 - 3 nieobecności
powyżej 3 nieobecności

Aktywność

Zaliczenie:
od 6 pkt.
od 7 pkt.
od 8 pkt.
od 9 pkt.
od 10 pkt.
max 5 pkt.
max 5 pkt.
1 pkt
0,5 pkt.
0 pkt.
po 0,25 pkt. za każdą formę aktywności
ocena dostateczna
ocena plus dostateczny
ocena dobry
ocena plus dobry
ocena bardzo dobry
Nie ma możliwości poprawy sprawdzianów
Konsultacje
Poniedziałki 08:00 -09:30
UE Katowice
pokój 201 budynek A
Kontakt
barbara.filipczyk
@ue.katowice.pl
Zadanie 1
Utwórz klasę Student (imie, nazwisko, nr albumu, średnia). Utwórz
metody, które pobiorą imię, nazwisko, nr albumu i średnią oraz
metodę, która sprawdzi czy i w jakiej wysokości dostanie student
stypendium (wykorzystaj dane poniżej). Pamiętaj, że średnia
powinna być z przedziału 2,0-5,0. Przygotuj przykład użycia
opracowanej klasy.
Średnia ocen Kwota stypendium
od
do
2,00
4,00
0,00 zł
4,00
4,80
300, 00 zł
4,80
5,00
600,00 zł
Zadanie 2
Przygotuj klasę, która pozwoli na rejestrację
zużycia energii elektrycznej. Klasa powinna
pozwalać na:

rejestrację początkowego i bieżącego stanu
licznika energii,

uzyskanie danych o początkowym oraz
bieżącym stanie licznika,

obliczanie zużytej energii.
Zadanie 3
Przygotuj klasę, która pozwoli na
reprezentację danych o punkcie na
płaszczyźnie. Oprócz wartości
rzeczywistych współrzędnych punktu klasa
powinna pozwolić na rejestrację koloru
(liczba całkowita z przedziału od 0 do
255) punktu.
Zadanie 4

Przygotuj klasę prostopadłościan, która pozwoli na
reprezentację danych opisujących ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz