Wykład - Języki i paradygmaty programowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Języki i paradygmaty programowania - strona 1

Fragment notatki:

Wy d z i a ł I n f o r m a t y k i i K o m u n i k a c j i
Kierunek Informatyka
St u dia I s t op n ia
Rok I s e m e str 2
Języki i paradygmaty
programowania
imperatywnego
Laboratorium 2
Harmonogram spotkań
L.p.
Data
Zagadnienia
1
13.02.12
Klasy i obiekty w języku C# - stałe, pola, właściwości, metody (konstruktory),
modyfikatory dostępu
2
20.02.12
Klasy i obiekty w języku C# - stałe, pola, właściwości, metody (konstruktory),
modyfikatory dostępu,
3
27.02.12
Obsługa wyjątków
4
05.03.12
Przeciążanie metod i operatorów
5
12.03.12
Klasy statyczne
6
19.03.12
Dziedziczenie, klasy abstrakcyjne i interfejsy
7
26.03.12
Dziedziczenie, klasy abstrakcyjne i interfejsy
8
02.04.12
Sprawdzian
9
16.04.12
System IO
10
23.04.12
Windows Forms (delegaty i zdarzenia)
11
07.05.12
Windows Forms (delegaty i zdarzenia)
12
14.05.12
Windows Presentation Foundation (WPF) – tylko w Visual Studio od wersji 2008
13
21.05.12
Przetwarzanie dokumentów XML
14
28.05.12
Sprawdzian
15
04.06.12
Zaliczenie semestru
Zadanie 2.1
Przygotuj klasę, która pozwoli na rejestrację
zużycia energii elektrycznej. Klasa powinna
pozwalać na:

rejestrację początkowego i bieżącego stanu
licznika energii,

uzyskanie danych o początkowym oraz
bieżącym stanie licznika,

obliczanie zużytej energii.
Zadanie 2.2
Przygotuj klasę prostopadłościan, która pozwoli na
reprezentację danych opisujących długość, szerokość
i wysokość prostopadłościanu w centymetrach.
W klasie zaimplementuj konstruktory pozwalające na
zainicjowanie zmiennych składowych:
1.
trzema liczbami rzeczywistymi
2.
trzyelementową tablicą liczb rzeczywistych
3.
innym obiektem klasy prostopadłościan
Zadanie 2.3
Zaimplementuj klasy:

Data

Czas
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz