Konstruktory i destruktory - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstruktory i destruktory - omówienie - strona 1 Konstruktory i destruktory - omówienie - strona 2 Konstruktory i destruktory - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

4. Konstruktory i destruktory.
Zadania konstruktora
Wywołanie konstruktora powoduje wykonanie następujących zadań:

obliczenie rozmiaru obiektu

alokacja obiektu w pamięci

wyczyszczenie (zerowanie) obszaru pamięci zarezerwowanej dla obiektu (tylko w
niektórych językach)

wpisanie do obiektu informacji łączącej go z odpowiadającą mu klasą (połączenie z
metodami klasy)

wykonanie kodu klasy bazowej (w niektórych językach nie wymagane)

wykonanie kodu wywołanego konstruktora
Z wyjątkiem ostatniego punktu powyższe zadania są wykonywane wewnętrznie i są wszyte
w kompilator lub interpreter języka, lub w niektórych językach stanowią kod klasy
bazowej.
W językach programowania w różny sposób oznacza się konstruktor:

w C++, Javie, C# - jest to metoda o nazwie zgodnej z nazwą klasy

w Pascalu - metoda której nazwę poprzedzono słowem kluczowym constructor.
W języku C++ wyróżnia się następujące szczególne rodzaje konstruktorów:

konstruktor domyślny,

zwykły konstruktor,

konstruktor kopiujący,

konstruktor konwertujący,
Zwykły konstruktor
Konstruktor, który można wywołać, podając co najmniej jeden parametr. Jest to
zwykły konstruktor stworzony przez twórcę klasy. Jego zadeklarowanie w C++ nie
powoduje niejawnego generowania konstruktora domyślnego. Z reguły parametry takiego
zwykłego konstruktora spełniają funkcję inicjalizatorów, które przypisują odpowiednie
wartości wewnętrznym zmiennym tworzonego obiektu, np. (przykład w C++):
class Wektor {
public:
Wektor( double x , double y ) {
this-x = x;
this-y = y;
}
private:
double x;
double y;
};
int main () {
Wektor mojWektor( 3 , 2 );
return 0;
}
Właściwości i ciekawostki

W większości języków konstruktor nie może być wirtualny(w efekcie czego nie może
być metodą czysto wirtualną).

Konstruktor nie może być statyczny

W
klasie,
gdzie
zadeklarowany
jest
konstruktor
kopiujący,
powinien
być
zadeklarowany dowolny inny konstruktor (domyślny lub inny), ponieważ nie byłoby
możliwe stworzenie obiektu danej klasy. Aby stworzyć obiekt korzystając z
konstruktora kopiującego, należałoby posiadać inny egzemplarz obiektu danej klasy,
który nie może być utworzony, ponieważ jego stworzenie również wymagałoby
egzemplarza danej klasy itd.

W klasie, gdzie wymagane jest istnienie: konstruktora kopiującego lub destruktora
lub operatora przypisania, wymagane jest najczęściej istnienie wszystkich trzech.

Parametr konstruktora kopiującego nie może być przekazywany przez wartość,
ponieważ powodowałoby to nieskończone wywołanie konstruktorów kopiujących.
Dla potrzeb wywołania konstruktora należałoby wykonać kopię obiektu. Aby
wykonać kopię obiektu należy wywołać jego konstruktor kopiujący, któremu również
należy przekazać obiekt przez wartość, a więc wykonać jego kopię, itd. Błąd ten nie
przejdzie procesu kompilacji, kompilator rozpoznaje taki przypadek i generuje
sygnał błędu. Nie jest możliwe wygenerowanie nieskończonej pętli wywołań,
ponieważ ciąg takich wywołań ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz