Zaawansowane programowanie obiektowe

note /search

Programowanie obiektowe - wprowadzenie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

6 Rozdział 2 Klasy 2.1 Wprowadzenie Programowanie obiektowe polega na operowaniu w programie obiektami, którymi są dane wraz z tak zwanymi metodami, czyli funkcjami wyko- rzystywanymi wyłącznie dla ściśle określonych danych. Zmienn...

Programowanie obiektowe - przeciążanie operatorów.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Rozdział 10 Przeciążanie operatorów 10.1 Definicje Język C++ umożliwia przeciążanie operatora, tzn. zmianę jego znaczenia na potrzeby danej klasy. W tym celu definiujemy funkcję o nazwie: operator op gdzie op jest nazwą konkretnego operatora. Funkcja ta może być metodą, czyli funkcją składową klasy l...

Programowanie obiektowe a rzeczywistość

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

Programowanie obiektowe Wstęp   Programowanie   obiektowe   (ang.   object-oriented   programming)   —   metodyka  tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą obiektów —  elementów   łączących   stan   (czyli   dane)   i   zachowanie   (czyli   procedury,   tu:   metody). ...

Konstruktory i destruktory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

4. Konstruktory i destruktory. Zadania konstruktora Wywołanie konstruktora powoduje wykonanie następujących zadań: • obliczenie rozmiaru obiektu • alokacja obiektu w pamięci • wyczyszczenie (zerowanie) obszaru pamięci zarezerwowanej dla ...

Metody wirtualne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

3 . M e t o dy w ir tu al n e . P r z y kł a d ilu s tr uj ą c y i c h u ż yt e c z n o ś ć . Przykład w C++ #include const float pi = 3.14159; class Figura { public: virtual float pole() const { return -1.0; } }; // deklaracja metody wirtualnej class Kwadrat : public Figura { public: ...

Pojęcia klasy i obiektu; dziedziczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Zaawansowane programowanie obiektowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

Programowanie obiektowe Wstęp Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — metodyka tworzenia programów komputerowych, która definiuje programy za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane) i zachow...