Języki i paradygmaty programowania-test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Języki i paradygmaty programowania-test - strona 1

Fragment notatki:

Test 1: Co to jest paradygmat programowania?
Programowanie imperatywne jest ściśle związane z budową sprzętu komputerowego o architekturze: von Neumanna
Abstrakcją komórek pamięci (w paradygmacie imperatywnym) są: zmienne
Dziedziczenie jest cechą charakterystyczną dla programowania: obiektowego
Obiekt to powiązanie danych z: operacjami na tych danych
W programowaniu funkcyjnym nie występują: pętle
Automatyczne dowodzenie twierdzeń (prostych...) jest możliwe w programowaniu: obiektowym
Język C++ reprezentuje paradygmat: imperatywny i obiektowy
Pierwszym językiem obiektowym był język: Simula 67
Czy optymalizacja kodu wykonywana przez kompilator może poprawić asymptotyczną złożoność obliczeniową programu? tak, ale rzadko
Składnię języków programowania opisuje się za pomocą gramatyk: bezkontekstowych
Test 2: Semantyka zmiennych
Program może zawierać dwie różne zmienne o tej samej nazwie, gdy są to zmienne: lokalne w dwóch różnych blokach
L-wartością nazywamy: bieżący adres zmiennej
Wiązanie statyczne: następuje przed wykonaniem programu
Wnioskowanie o typie zmiennej jest najczęstsze w językach: funkcyjnych
Okres życia zmiennej to: czas pomiędzy alokacją zmiennej a jej realokacją
Obiekty w Javie są alokowane: dynamicznie, na stercie
Spośród wymienionych tu języków najbliższy silnemu typowaniu jest: C#
Silne typowanie bywa ,,osłabiane przez: niejawne konwersje typów
Podtyp to: typ powstały przez ograniczenie zakresu istniejącego typu, zgodny z owym typem
W języku C++ dostęp do przesłoniętej zmiennej nielokalnej można uzyskać za pomocą operatora: :: (dwa dwukropki)
Test 3: Typy, typy abstrakcyjne
Pojęcie typu w językach imperatywnych bliskie jest pojęciu: zbioru skończonego
Który z opisanych poniżej typów można uznać za typ abstrakcyjny? Rzecz dzieje się w języku C: wbudowany typ float
W której sytuacji tablica asocjacyjna byłaby istotnie wygodniejsza niż zwykła tablica? zapisujemy kolor przejeżdżających samochodów, identyfikując je numerami rejestracyjnymi
Ewentualne luki między przechowywanymi w pamięci polami rekordu biorą się z: konieczności umieszczania pól pod adresami, których 1 lub 2 najmniej znaczące bity są zerami
Załóżmy, że w języku C sprawdzamy równość struktur (oczywiście tego samego typu). Dlaczego w ogólności nie można tego zrobić przez porównywanie bloków pamięci? napisy mogą zawierać nieistotne znaki za znacznikiem końca
Który operator języka C jest potrzebny, gdy wykorzystujemy wskaźniki do adresowania pośredniego?

(…)


Test 4: Podprogramy
Który język nie pozwala na użycie parametrów z wartością domyślną? C
Przekazanie funkcji jako parametru można w C# osiągnąć za pomocą mechanizmu: delegatów
Który język nie sprawdza zgodności typów parametrów? PHP
Przy której deklaracji procedury f wywołanie f(2*x + 3) jest poprawne? void f(int n) w języku C
Chcąc w języku C przekazać do funkcji tablicę przez wartość, trzeba: "obudować" ją strukturą i przekazać tę strukturę
Jaką dodatkową cechę mają parametry stałe deklarowane w C++ z użyciem const w stosunku do parametrów w trybie wejściowym w ogóle? nie mogą być zmieniane nawet w obrębie podprogramu
Załóżmy, że x jest parametrem w trybie out w procedurze w Adzie. Która instrukcja ma szansę być poprawna? x := y + 1
Jawne przekazywanie przez referencję jest w C…
… w językach imperatywnych i obiektowych? możliwość używania funkcji wyższego rzędu
Listy służą w Lispie do zapisywania: i danych, i kodu
Wywołanie ((LAMBDA (x) (* x x)) 2) w języku Scheme: wyświetli 4
Funkcja DISPLAY w języku Scheme: wyświetla swój argument na ekranie
Wartością wyrażenia (CAR `(A B C)) w języku Scheme jest: A
Wartością wyrażenia (CONS `(A B) `(C D)) w języku Scheme jest: ((A B) C D…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz