Rozwiazywanie problemów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiazywanie problemów-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rozwiazywanie problemów Pisza˛c program nalez˙y wzia˛c´ pod uwage˛ jego dwa podstawowe aspekty: okres´lenie zbioru algorytmów na rozwia˛zywanie poszczególnych zadan´, dostarczenie danych, na któych be˛da˛wykonywane okres´lone algorytmy, tak aby moz˙na było uzyskac´ jednoznaczne rozwia˛zanie. Aspekty te pozostaja˛ niezmienne w czasie, ale zmianom podlegaja˛ relacje mie˛dzy nimi. Relacje te nazywane sa˛ paradygmatem programowania . Paradygmat programowania proceduralnego (zbiór pracedur - np. Pascal) obiektowego (zbiór absrakcyjnych typów danych rozszerzonych o mechanizm dziedziczenia i wia˛zania dynamicznego - np. C++) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz