Izby rolnicze-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izby rolnicze-opracowanie - strona 1 Izby rolnicze-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

IZBY ROLNICZE (ZADANIA, ZASADY DZIAŁANIA IZB, ORGANY IZBY, REPREZENTACJA KRAJOWA IZB, NADZÓR NAD IZBAMI) Konwencja nr 141 MOP
Ustawa z 1982r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników
Ustawa z 1995r. o izbach rolniczych
Reprezentacja na płaszczyźnie:
- krajowej - międzynarodowej:
i. Międzynarodowa Konfederacja Producentów Rolnych od 1947 (FIPA)
ii. Europejska Konfederacja Rolnictwa od 1948 (CEA)
Formy:
- obligatoryjne - izby rolnicze i Krajowa Rada Izb Rolniczych
- fakultatywne - pozostałe zrzeszenia 1. Izby rolnicze: Zadania: 1. reprezentowanie interesów zawodowych rolników
2. rozwiązywanie problemów rolnictwa
3. wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej
- rządowej, przekazanych ustawami lub na podstawie porozumień
- samorządowej, przekazywanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumienia, z zakresu zadań własnych
4. orzekanie w sprawach indywidualnych - decyzje administracyjne prezesa izby (organy wyższego stopnia to: wojewoda w zakresie adm. rządowej i SKO w zakresie samorządowej)
Zasady działania: 1. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej
2. wspólnicy sp. z o.o. lub sp. a. 3. możliwość tworzenia fundacji, członkowstwa w stowarzyszeniach
4. działanie w oparciu o ustawy i statut
5. instytucja publicznoprawna o charakterze powszechnym
6. niezależność samorządu i jego samodzielność
7. osobowość prawna izb i KRIR
8 reprezentacja interesów zawodowych i gospodarczych Organy izby: 1. Walne zgromadzenie - kadencja 4 lata, min. 2 raz w roku
2. Komisja Rewizyjna - 5 osób - kontrola uchwał i finansów
3. Zarząd - prezes, wiceprezes, 3 członkowie + organ w postaci dyrektora
4. Rada powiatowa na czele z przewodniczącym
2. Krajowa Rada Izb Rolniczych: Skład : prezesi izb i po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie
Zadania: 1. reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i adm. rządową (nie dot. wojewódzkiej)
2. przedstawianie ww. wniosków i inicjatyw
3. opiniowanie projektów aktów prawnych
4. pomoc izbom
5. zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb Organy : zarząd (prezes, wiceprezes, 3 członków) i komisja rewizyjna
Nadzór nad działalnością: 1. izb - właściwy wojewoda
2. Krajowej Rady - minister właściwy ds. rolnictwa
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz