Izbice - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Izbice - wykład - strona 1 Izbice - wykład - strona 2 Izbice - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Izbice
Filary drewniane, zarówno palowe jak i ramowe, ulegają uszkodzeniom, a nawet zupełnemu zniszczeniu pod wpływem naporu spływającej kry. W celu chronienia filarów drewnianych przed uderzeniami kry i płynących przedmiotów, w korycie rzeki buduje się przed filarami izbice drewniane. Są one wykonane na palach wbi­tych w dno. Izbice nie są związane z filarami, aby uderzenia kry nie były przenoszo­ne na filar i przęsła.
Izbice powinny mieć szerokość nie mniejszą od szerokości chronionej przez nich podpory. Muszą być ustawione w odległości 2,0 - 3,0 m przed filarami od strony górnej wody. Pochylenie krawędzi tnącej izbicy (nóż izbicy) powinno wynosić od 1:1,5 do 1:2. Dolny koniec krawędzi tnącej izbicy powinien być umieszczony co najmniej 0,30 m poniżej poziomu niskiej wody, górny koniec 1,0 + 1,5 m powy­żej poziomu najwyższej wody.
Na dużych rzekach o groźnych spływach lodów należy umieścić drugi rząd izbic w odległości 30 -f- 50 m przed pierwszym. Dwa rzędy izbic stosuje się także przy mniejszym zagrożeniu krą lub pniami drzew, ale tylko w przypadku mostu o dużym znaczeniu komunikacyjnym.
Krawędź tnącą izbicy (nóż izbicy) należy wykonać z jednej lub kilku belek ze­spolonych wzmocnionych kątownikami lub innymi kształtownikami stalowymi.
Powierzchnie boczne izbicy należy oszalować dylami o grubości 8 -s- 10 cm i zabez­pieczyć blachą stalową o grubości 2-5-3 mm (patrz rozdział 5, rys. 5.67).
Na małych rzekach, gdzie szybkość kry nie jest duża. można stosować najprost­szą izbicę (izbica krzakowa) (rys. 4.22). Stanowi ją wiązka pali z 4 4- 7 opaskami. Izbice jednorzędowe i dwurzędowe o prostej konstrukcji przedstawiono na rys. 4.23 i 4.24. Przy dużej prędkości wody oraz grubej i dużej krze stosuje się izbice namioto­we i daszkowe (rys. 4.25,5.66 i 5.67). Na rys. 4.26 przedstawiono schemat przepływu wody między izbicami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz