Istota, klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota, klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności - strona 1 Istota, klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności - strona 2

Fragment notatki:

Istota, klasyfikacja i ewidencja kosztów działalności podstawowej (operacyjnej).
Działalność gospodarcza 1)Działalność operacyjna (bieżąca, dlaczego przedsiębiorstwo zostało powołane do działania
-działalność zasadnicza
- działalność produkcyjna (wytwarzanie produktów)
- działalność handlowe (sprzedaż produktów)
-pozostała działalność operacyjna
2) Działalność finansowa
Koszty- wyrażone wartościowo, celowe zużycie zasobów materialnych i niematerialnych oraz pracy żywej, a tak że prawne wydatki nie odzwierciedlające żużycia, poniesione w dnaym okresie,w celu osiągnięcia bieżących lub przyszłych korzyści.
Koszt:
-sposób ujęcia: wartościowe
-zużycie zasobów: tak
okres: konkretny okres
korzyści ekonomiczne: tak
Wydatek:
-sposób ujęcia: wartościowe
-zużycie zasobów: nie
okres: konkretny okres
korzyści ekonomiczne: poprzez koszty
Strata: (żużycie bez efektów)
-sposób ujęcia: wartościowe
-zużycie zasobów: tak
okres: konkretny okres
korzyści ekonomiczne: nie
Koszt i wydatek poniesiony w tym samym czasie nadanie listu służbowego za 3,55
Strata pożar magazynu, spłonął magazyn z towarem. Jest to przykład straty nadzwyczajnej
Udział rodzajowy kosztów:
1)amortyzacja
2)zużywanie materiałów i energii
3) usługi obce (usługi remontowe, transport)
4) podatki i opłaty
5) Wynagrodzenia (nie tylko pensje, ale również szkolenia, ubezpieczenia dla pracowników)
6) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
7) pozostałe koszty rodzajowe
rodzaje działalnośći:
-zarządzanie
-kupno
-sprzedaż
-produkcja
Koszty według funkcji:
-koszty zaopatrzenia -są to koszty zakupu materiałów
-koszty produkcji -czyli koszty zasadniczej funkcji przedsiębiorstwa obejmuje zużycie czynników produkcji)
-koszty sprzedaży (koszty bezpośrednio i pośrednio związane z sprzedażą)
-koszty zarżadzania (związany z zarządzaniem i administracją)
Koszty:
-bez pośrednie (żużycie materiałów, energii). Można połączyć koszt z asortymentem). -posrednie (na podstawie możliwości pomiaru nie możemy zmierzyć). Przykłady: utrzymanie czystości, zużycie światła). Nie mogę podzielić amortyzacji na zużycie produktu A, B, C
Układ kalkulacyjny kosztów:
podział kosztów produkcji na pośrednie i bezpośrednie jest podstawą układu kalkulacyjnego kosztów, który odzwierciedla strukturę jednostkowego kosztu wytworzenia.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz