Układy ewidencji kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy ewidencji kosztów - strona 1

Fragment notatki:

Układy ewidencji kosztów:
Układy strukturalne kosztów:
rodzajowy - zestawienie kosztów wg rodzaju czynników produkcji zużywanych w trakcie procesu produkcji usług transportowych. Ma charakter obligatoryjny (ustawa o rachunkowości)
amortyzacja środków trwałych - koszty zużycia środków trwałych
koszty zużycia surowców
zużycie energii
koszty osobowe (wynagrodzenie)
usługi obce
czynsze, dzierżawy
pozostałe koszty rodzajowe
amortyzacja jest liczona jako zaktualizowany odsetek wartości środków trwałych
wynagrodzenie jest zaliczane do kosztów układ rodzajowy kosztów służy do ustalania procentowego udziału czynników wytwórczych w kosztach poszczególnych firm aby móc analizować zmienność tych struktur w czasie oraz porównywać struktury rzeczywiste z planowanymi
układ kalkulacyjny - zestawienie kosztów dokonywane wg miejsc ich powstawania. Służy do kalkulowania kosztów jednostkowych, dzielone są na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
bezpośrednie - w sposób bezpośredni i jednoznaczny mogą być odniesione do działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Zwiększają się wraz ze wzrostem działalności produkcji. Zaliczane są koszty zależne os czasu pracy taboru oraz odległości przewozy (np. zużycia paliwa)
pośrednie - koszty wspólne dla wielu komórek organizacyjnych firmy, nie można ich odnieść bezpośrednio do konkretnej działalności firmy. Są to koszty ogólnozakładowe związane z administracyjną firmą oraz koszty wydziałowe (administracja wydziałami).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz