Istota i kryteria klasyfikacji kosztów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4676
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i kryteria klasyfikacji kosztów - strona 1

Fragment notatki:

Jest to część przedmiotu rachunkowość, który prowadzi dr Sylwia Krajewska.

Notatka zawiera takie informacje jak: definicja kosztu, istotne elementu kosztu, strata nadzwyczajna, klasyfikacja kosztów, podział kosztów.

Treści zawarte w pliku pomogą przygotować się do zajęć.

Definicja kosztu
Koszt - to wyrażone wartościowo niezbędne zużycie zasobów jednostki poniesione dla uzyskania określonego efektu użytecznego.
Istotne elementy kosztu:
wartościowe ujęcie,
zużycie czynników produkcji,
przypisanie do okresu,
wystąpienie efektu (celowe zużycie).
Koszty tworzą wartości (wyroby gotowe, usługi).
Pojęciem przeciwstawnym do kosztu jest:
Strata - oznacza zmniejszenie wartości aktywów.
Strata nadzwyczajna-oznacza utratę wartości wskutek zdarzeń losowych oraz innych sytuacji nadzwyczajnych.
Klasyfikacja kosztów
Kryterium klasyfikacji
Podział kosztów
Podział wg rodzajów kosztów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Podział wg rodzajów działalności
Koszty działalności produkcyjnej (wytwórczej)
Koszty działalności usługowej
Koszty działalności handlowej
Podział wg miejsc powstawania kosztów
Koszty wydziałów podstawowych
Koszty wydziałów pomocniczych
Koszty zakupu
Koszty sprzedaży
Koszty zarządu (ogólnozakładowe)
Podział wg związku kosztu z przedmiotem odniesienia (np. z produktami)
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Podział wg okresu, którego koszty dotyczą
Koszty okresu bieżącego
Koszty innych okresów (koszty rozliczane w czasie)
Podział wg reakcji kosztów na zmianę rozmiarów działalności
Koszty stałe (względnie i bezwzględnie)
Koszty zmienne (proporcjonalne, progresywne, degresywne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz