Istota i funkcje podatku - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i funkcje podatku - wykład - strona 1 Istota i funkcje podatku - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD IX
ISTOTA I FUNKCJE PODATKU
Podatkami są wszystkie wąsko rozumiane podatki, także cła, składki na
ubezpieczenia zdrowotne, społeczne oraz składki i wpłaty na państwowe
fundusze celowe, takie jak państwowy fundusz pracy czy rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
W Polsce z dwoma podanymi wyjątkami wąsko rozumiane podatki w
porównaniu z wysoko rozwiniętymi państwami UE bynajmniej nie są wysokie,
raczej niskie. Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na
płacę są bardzo wysokie, obniżają one konkurencyjność polskich towarów
zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych.
Cechy podatków
Mianem podatków określamy jedynie specyficzne świadczenia pieniężne
podatników na rzecz władzy publicznej. Pieniężny charakter podatków odróżnia
te podatki od tradycyjnych danin publicznych, pobieranych w naturze i w
postaci świadczeń osobistych.
Podatki są przymusowymi świadczeniami podatników na rzecz władzy
publicznej. Państwo ustanawia obowiązek podatkowy w odniesieniu do
określonych kategorii podatników i w razie uchylania się przez nich od tego
obowiązku egzekwuje podatki w określonym trybie przy wykorzystaniu
przymusu. Podatki są jednostronnie ustanawiane przez państwo, a ich rodzaj i
wysokość nie podlega negocjacjom między podatnikami, a państwem. W
systemie demokracji parlamentarnej podatnicy mają jedynie pośredni wpływ
na kształt systemu podatkowego, wpływ ten wyraża się w głosowaniu na
określoną partię. Partie na ogół w pewnym stopniu różnią się programami
wyborczymi. Te programy dotyczą również gospodarki i najważniejszych danin
publicznych, którymi są podatki.
W przeciwieństwie do pożyczek podatki są świadczeniami bezzwrotnymi,
oznacza to, że jeżeli dany podatek został naliczony i pobrany od
rozpatrywanego podatnika w sposób prawidłowy w odpowiedniej wysokości to
w żadnych okolicznościach nie podlega on zwrotowi. Podatki są ustanawiane w
celu zapewnienia środków na wykonywanie zadań publicznych. Nie
zrealizowanie tych zadań nie może stanowić podstawy do żądania przez
podatników zwrotu pobranych podatków. W przypadku podatku następuje
definitywne przywłaszczenie przez państwo części środków pieniężnych
podatników, co więcej w przypadku nadpłat podatków są one bezpośrednio
zwracane podatnikom tylko w sytuacjach ściśle określonych przez prawo
podatkowe, w pozostałych przypadkach nadpłaty podatków traktowane są jako
zaliczka na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Państwo niechętnie
zwraca nadpłaty. Podatek jest świadczeniem nieodpłatnym, oznacza to, że z
tytułu ponoszenia ciężaru podatkowego podatnikom nie przysługują roszczenia
do świadczenia wzajemnego ze strony państwa. Zatem podatki są
świadczeniami bez ekwiwalentnymi. Podatki są świadczeniami pieniężnymi o
charakterze ogólnym, są one nakładane na określone grupy podatników, nie
ograniczają się do konkretnego przypadku czy konkretnej jednostki. Każdy
znajdujący się w sytuacji określonej przez prawo podatkowe jest zobowiązany
zapłacić dany podatek w terminie i

(…)

… fizycznych
występują wyłączenia z opodatkowania, konkretnie dochód z działalności
rolniczej i leśnej z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz