Istota i cele strategicznego planowania marketingowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i cele strategicznego planowania marketingowego - strona 1 Istota i cele strategicznego planowania marketingowego - strona 2

Fragment notatki:

istota i cele strategicznego planowania marketingowego.
Strategiczne planowanie marketigowe to proces definiowania zakresu dzialalnosci i kierunków rozwoju przeds. Na podstawie analizy obecnosci i przyszlej sytuacji rynkowej. Proces ten zawiera mechanizm identyfikacji szans i zagorzen rynkowych oraz reagowanie na nie przy wykorzystaniu zasobów jakie przedsiebiorstwo posiada lub może nabyc. Strategiczne planowanie marketingowe jest podstaw koordynacji wszystkich dzialac (wszystkich funkcji) których efektem może być osiagniecie przewagi konkurencyjneg w zaspokajaniu potrzeb nabywcow.
Jest technika zarzadzania w ramach których do zadan najbardziej istotnych należy zaliczyc:
analizy i prognozy czynników otoczenia, które maja lub mogą mieć wplyw na sytuacje konkurencujna przedsiebiorstwa
identyfikacja szans i zgrozen rynkowych
uczestnictwo menedzerow do spraw marketingu w ustalaniu strategii dla calego przedsiebiorstwa oraz dla jego poszczegolnych jednostejk biznesu
wybor rynkow docelowych dla poszczegolnych jednostek biznesu
opracowywanie i realizacja dlugo i krotkoterminowych planow dotyczacych sposobow konkurowania na tych rynkach
celem planowania strategicznego jestmodelowani i przemodelowanie przedsiebiorstw i jego produktow tak aby przynosily zysk i dawaly szanse rozwoju.
ETAPY PROCESU STRATEGICZNEGO PLANOWANIA MARKETINGOWEGO
W LITERATURZE PRZEDMIOTU organizacja przedmiotu organizacja procesu strategicznego planowania marketingowego obejmuje szesc glownych etapow:
Etap 1 - okreslenie misji przeds. Oraz wyodrebnienie strategicznych jednostek biznesu.
Etap 2 - przygotowanie analizy sytuacji
Etap 3 - opracowanie strategii a w ramach tego
Wyznaczenie celow marketingowych
Formułowanie strategii alternatywnych
Wybor najlepszej strategii marketingowej
Etap 4 - opracowanie planów taktycznych
Etap 5 - określenie konsekwencji finansowych planu marketingowego
Etap 6 - organizacjia, wdrożenie i kontrola realizacji strategii marketingowej
Ten proces jako proces decyzyjny powtarza się na poziomie calego przedsiebiorstwa (zbioru jednostek. Efektem tego procesu na poziomie calego przedsiebiorstwa sa decyzje dotyczace jegomisji czyli zakresu calej dzialalnosci przeds. Natomiast decyzje posejmowe na poziomie poszczegolnych jednostek biznesu wskazuja najczesniej na sposobie w jakie poszczegolne jednostki będą budowaly swój sukces i przyczyniały się tym samym do rozwoju przedsiebiorstwa jakos calosci.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz