Inwestycje - omówienie - Wskaźnik IRR

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje - omówienie - Wskaźnik IRR  - strona 1 Inwestycje - omówienie - Wskaźnik IRR  - strona 2

Fragment notatki:

INWESTYCJE
Inwestycje - nakłady poniesione na stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego: znaczna wielkość nakładów, jednorazowe wydatkowanie, wydłużony okres osiągalnych dzięki inwestycji korzyści
Działalność inwestycyjna - ogół procesów gospodarczych, związanych z całkowitą prostą i rozszerzoną reprodukcją majątku trwałego
Preliminowanie inwestycji - sformułowanie długookresowego celu związanego z inwestycją, kalkulacja nakładów i korzyści, ustalenie wariantów możliwych rozwiązań, wybór projektów spełniających wymóg opłacalności, wybór ostatecznego wariantu do realizacji
Nadwyżka finansowa Cf - obejmuje nadwyżkę pomiędzy wpływami pieniężnymi przewidywanymi w okresie eksploatacji inwestycji a kosztem ich uzyskania minus obciążenia podatkowe (zysk netto) oraz amortyzację majątku trwałego uzyskanego w wyniku realizacji inwestycji (strumień zwrotu zainwestowanego kapitału)
Wskaźnik efektywności inwestycji (UNIDO, Bank Światowy) - okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, aktualna wartość nadwyżek finansowych (metoda NPV), wew. stopa zyskowności inwestycji (wskaźnik IRR), stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych + wskaźnik B/c Ratio
Okres zwrotu T - metoda nie uwzględnia faktu zmiennej wartości pieniądza w czasie I - suma nakładów Cf - planowana roczna nadwyżka finansowa
Metoda NPV - różnica sumy nakładów I z sumą zdyskontowanych spodziewanych nadwyżek Cf . Korzystne są te projekty, gdy NVP≥0 n - okres eksploatacji, d - stopa dyskonta, D - wsp. Dyskonta
Wskaźnik IRR - wielkość stopy % dla której NPV=0, czyli przy której zdyskontowana wartość nadwyżek Cf jest równa inwestycji I. Projekt jest opłacalny, gdy r≥d IRR=r
Stopa zyskowności inwestycji - Z ≥ 1 nadwyżki finansowe netto umożliwiają zwrot zaangażowanego kapitału Wskaźnik B/C Ratio - projekt inwestycji jest opłacalny jeżeli B/C 1 B - przychody z inwestycji C - koszty eksploatacji inwestycji
Ocena finansowa - efektywność inwestycji z punktu widzenia inwestora, ocena ekonomiczna - efektywność inwestycji z punktu widzenia wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej realizację (producenci, dostawcy, wykonawcy, instytucje finansowe), ocena społeczna - efektywność inwestycji z punktu widzenia wszystkich związanych z inwestycją uczestników rynku (użytkownicy, mikro i makroregiony, środowisko naturalne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz